Uitgelicht bericht

Welkom op de site van oud Genemuiden

Luiemotte Unesco

Deze site geeft toegang tot allerlei informatie over de historie van Genemuiden. De rode draad vormt de Stichting Vrienden van oud Genemuiden.

Door middel van een klein museum (het Historisch Centrum Genemuiden) en een aantal werkgroepen houden we als vrienden de historie levend.

Natuurlijk zouden we u graag als donateur verwelkomen. Voor een geringe bijdrage ontvangt u onze viermaandelijkse uitgave van het blad Oud Nieuws. Daarnaast heeft u gratis toegang tot ons museum.

Genemuider achternamen, jouw achternaam?

In het kader van haar 40-jarig jubileum organiseert de St. Vrienden van Oud Genemuiden op woensdag 2 december een lezing over achternamen.

Elke Nederlander heeft een achternaam. Die achternamen zijn historisch soms heel interessant en kunnen al veel over iemand vertellen. Dhr. Wim Huijsmans uit Zwolle zal op deze avond uit de doeken doen hoe we aan onze achternamen komen, wat ze betekenen en hoe we ze kunnen indelen. Na de pauze zal hij nader ingaan op een aantal specifieke, in Genemuiden veel voorkomende achternamen.

De avond wordt gehouden in zaal ‘De Stadskamp’ in de Meente en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Hoofdrestaurateur van het Rijksmuseum in het HCG

IMG_8199_tn

Donderdagavond 8 oktober j.l. organiseerde de St. Vrienden van Oud Genemuiden in het Historisch Centrum Genemuiden een lezing over de Genemuider Raadstafel uit 1645. De lezing (in het kader van het 40-jarig jubileum van de Stichting) werd verzorgd door dhr. Van Duin, hoofdrestaurateur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Voorafgaand aan zijn referaat over de geschiedenis van het Nederlandse meubel in de 17e eeuw vertelde dhr. G.J. Westhoff het een en ander over hoe de bruikleen van de tafel uiteindelijk werd gerealiseerd. Van Duin gaf een uiteenzetting over materialen en technieken in de meubelmakerij. Aan de hand van detailfoto’s werd de tafel onder de loep genomen en vanuit een bijzonder specialistisch gezichtspunt uitgelegd. Na afloop van de lezing bood voorzitter Van Lente de heren Van Duin en Estié (taxateur van Prul en Pronk tijdens Genemusiment, medesponsor van het boekje over de Raadstafel) een exemplaar van het boek ‘Het Erfgoed der Vaderen’ over de geschiedenis van Genemuiden aan (zie foto). Hoewel de avond niet druk werd bezocht was het enthousiasme groot en kan zeker van een interessante avond worden gesproken.

Verzamelaarsbeurs tijdens Biestemærk

De jubilerende Stichting Vrienden van Oud Genemuiden organiseert tijdens de Biestemærk een verzamelaarsbeurs op de zolder van het HCG, Hoek 27.

Aan de beurs kan elke verzamelaar deelnemen, mits de verzameling op één of twee tafels is ten toon te stellen. Te denken valt dus aan papierwaren als postzegels, ansichtkaarten en poëziealbums, maar ook aan poppen, dinky toys, merklappen, trommeltjes, serviesgoed enz. enz.

De Stichting beoogt met de beurs verzamelaars en publiek met elkaar in contact te brengen: bezoekers kunnen kennismaken met onbekende verzamelingen, en wellicht biedt dat de exposanten gelegenheid hun verzamelingen uit te breiden. Ook ruilen en kleinschalig (ver)kopen tussen particulieren is toegestaan, maar bedrijfsmatige handel is niet de bedoeling.

Belangstellenden voor de verzamelaarsbeurs kunnen zicht vóór vrijdag 9 oktober aanmelden bij Jan Eenkhoorn, Pr. Willem Alexanderstraat 22. Tel. 3854190, email: janeenkhoorn@solcon.nl.

Hoofdrestaurateur Rijksmuseum houdt lezing in Historisch Centrum Genemuiden over raadstafel

Donderdagavond 8 oktober 2015 staat de Genemuider Raadstafel opnieuw in de belangstelling. Dan is hoofdrestaurateur van het Rijksmuseum in Amsterdam, de heer Van Duin, te gast in het Historisch Centrum Genemuiden. Hij houdt die avond een lezing over de ontwikkeling van het Nederlandse meubel in de zeventiende eeuw, met de nadruk op de gebruikte materialen en technieken. In zijn presentatie staan meubelen uit de collectie van het Rijksmuseum centraal, inclusief de tafel uit Genemuiden. Het prachtig vernieuwde en gerestaureerde Rijksmuseum is sinds de opening in april 2013 door miljoenen mensen bezocht. Vrijwel alle meubelen in de huidige opstelling zijn gerestaureerd, waarbij dieper inzicht is verkregen in hoe deze vervaardigd zijn. Met behulp van foto’s gemaakt tijdens de restauratie zullen enkele meubels in detail getoond worden.

In het begin van de zeventiende eeuw werden Nederlandse pronkmeubelen van eikenhout vervaardigd. Tropische houtsoorten, die door de toenemende overzeese handel in Nederland beschikbaar komen, worden vanaf ca. 1625 gebruikt als decoratie in de vorm van ingelegde biezen of kleine ornamenten. Deze ontwikkeling gaat snel. In het midden van de zeventiende eeuw zien we al meubelen die aan de buitenkant geheel van (zwart) ebbenhout gemaakt zijn. Dit geldt ook voor zogenaamde kussenkasten, enorm grote kasten die bovendien zwaar geprofileerde lijsten hebben. In de tweede helft van de zeventiende eeuw worden meubelen weer eenvoudiger van vorm, met grote vlakke delen die men geheel met zogenaamd ‘marqueterie’ belijmd. Deze marqueterie wordt vervaardigd uit verschillende soorten fineer en andere materialen als schildpad, tin en parelmoer.

De lezing wordt afgesloten met recent onderzoek naar de manier waarop meubelmakers de eikenhouten constructie maakten en de invloed die wisselingen in luchtvochtigheid op gedecoreerde eikenhouten panelen hebben.

Al met al beloofd het een leerzame en interessante avond te worden waarin de oude Genemuider Raadstafel op een heel eigen wijze belicht zal worden. De avond zal gehouden worden op 8 oktober op de bovenverdieping van het Historisch Centrum Genemuiden en begint om 19.30 uur (traplift aanwezig). Tijdens de pauze is er koffie en kan het museum en de expositie rondom de Raadstafel worden bekeken.

Bekroond Genemusiment 2015!

34

“Volkomen overdonderd….”, reageerde Jannie Bakker zaterdagmiddag in het Historisch Centrum Genemuiden. Samen met Sijm van Lente ontving ze de derde ‘Bronzn buze’ die ooit is uitgereikt. Dat voor hun werk binnen de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Eerdere winnaars zijn Klasien Hoekman en Bert en Dirma Timmerman.

De voorzitter van de stichting, Sijm van Lente, was zaterdag helemaal verbaasd. Hij had moeten regelen dat Jannie Bakker aanwezig zou zijn. “We wilden je deze prijs eigenlijk bij de opening van de expositie onlangs al overhandigen. Toen zei je een paar dagen voor de tijd dat je niet aanwezig was. ‘Er komt wel weer een andere gelegenheid…’, dacht ik toen nog…”, lachte Van Lente in het hofje van het Historisch Centrum Genemuiden.

Die zat 15.30 uur helemaal vol in afwachting van de winnaar. ‘Wie zou het zijn?’, klonk het overal, maar uiteindelijk kwam Klaas van Olst van het organiserende Provisoorfonds met het verlossende woord. “Deze prijs is bedoeld voor vrijwilligers die net wat meer doen, en dat gedurende lange tijd. Kartrekkers, mensen met een frisse kijk. Van de vele voordrachten hielden we er twee over. Gelijkwaardige mensen. En toen viel ons op dat ze zich samen inzetten voor de Vrienden van Oud-Genemuiden. En dat gaf ons de kans om de prijs aan een organisatie toe te kennen.”

De uitreiking van de ‘Bronzn buze’ was de kroon op Genemusiment 2015. In het museum was het de hele dag een drukte van belang. De expositie rond de raadstafel uit 1645 trok veel bekijks en ook de taxaties van ‘prul en pronk’ werden goed bezocht. Totaal waren er zo’n 70 mensen die wat meebrachten om te taxeren, soms met verrassend uitkomsten. Op zolder was een film te zien over 700 jaar Stad Genemuiden (1975) die allerlei herinneringen ter sprake bracht. Kortom een mooie en geslaagde dag om op terug te zien.

Voor foto’s van de dag, klik hier. Met dank aan: Breman.net, Geallemuun.nl en Genemuidenactueel.nl

Opening expositie ‘Het bestuur van Genemuiden’ met in het middelpunt de ‘Raadstafel’ uit 1645

8    7

“Historisch moment”, zegt Gert Jan Westhoff als oud-burgemeester Rietkerk van Genemuiden en burgemeester Bilder van Zwartewaterland een teug wijn uit een oude drinkhoorn nemen. “Het is misschien wel voor het eerst sinds 1842 dat iemand hier een slok wijn uit drinkt”, aldus de historicus. Met de teug openden de burgemeesters de tentoonstelling over het bestuur van Genemuiden door de jaren heen.

In een vol Historisch Centrum Genemuiden opende voorzitter Sijm van Lente de openingsbijeenkomst namens de jubilerende Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Tussen de sprekers door klinkt muziek uit de Gouden Eeuw: Jan Rutger Voorhorst bespeelt een spinet.

Gert-Jan Westhoff vertelt over het pronkstuk van die expositie: de oude Raadstafel met wapen van de stad Genemuiden uit 1645. Al sinds 1975 zijn pogingen ondernomen om de tafel tijdelijk naar Genemuiden te krijgen. De hoop was al opgegeven toen Westhoff in aanraking kwam met perkamentmaker Timmerman, die contacten heeft binnen het Rijksmuseum. Via hem drong Westhoff wel door tot de directie en kon de tafel uiteindelijk naar Genemuiden komen.

Je zou er een boek over kunnen schrijven en dat heeft Westhoff ook gedaan, maar dan vooral over de speciale tafel. Het 66 pagina’s tellende boekje met de titel ‘Renaissance tafel Genemuiden’ is te koop. Vanaf zaterdag kan het publiek de nieuwe expositie in het Historisch Centrum bekijken. Een voorwaarde van het Rijksmuseum overigens, onthulde de historicus. De oude raadstafel moest onderdeel worden van een evenement.

Zo is de tafel bijna terug op de plek waar hij honderden jaren terug al stond. Het raadhuis stond toen op de parkeerplaatsen tegenover het Historisch Centrum. Later verhuisde de tafel mee naar de Langestraat. Een vraag is hoe hij de grote stadsbrand van 1868 doorstond waarbij het stadhuis en alles er omheen werd verslonden. Uiteindelijk verkocht de gemeente het meubelstuk in 1895 aan een rijke familie. Westhoff spoorde een nazaat op. “Wij mogen de tafel nu alleen met witte handschoenen aanraken, maar zij vertelde dat ze er huiswerk aan heeft gemaakt en dat de familie gewoon aan deze tafel at.”

14

We bestaan 40 jaar en vieren het met herinnering uit 1645!

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden bestaat dit jaar veertig jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt momenteel een tentoonstelling voorbereid over het Stadsbestuur van Genemuiden door de eeuwen heen. Pronkstuk op deze expositie is wel de 370 jaar oude antieke raadstafel, met het wapen van Genemuiden erop.

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden viert haar jubileum met een aantal bijzondere activiteiten, verspreid over het hele jubileumseizoen 2015/2016. De eerste activiteit is de drie maanden durende expositie in het Historisch Centrum Genemuiden, rond de antieke raadstafel.

Het was al decennia lang de wens van de Stichting deze tafel voor een expositie naar Genemuiden te halen, maar tot nu toe liepen pogingen daartoe steeds op niets uit. De zware eikenhouten tafel is in 1645 vervaardigd in opdracht van het toenmalige stadsbestuur van Genemuiden en is eeuwenlang in gebruik geweest als raadstafel. Op wonderlijke wijze heeft de tafel ook de grote stadsbrand van 1868 overleefd.

Na 250 jaar (in 1895) wordt de tafel verkocht en bevindt hij zich meer dan vijftig jaar in particulier bezit. In 1938 wordt de tafel op een veiling aangekocht door het Rijksmuseum in Amsterdam, waar hij jarenlang tentoongesteld is geweest. De laatste jaren bevond de tafel zich in een depot van dit museum. Nu keert hij dus voor enige maanden terug naar zijn oorspronkelijke standplaats. Donderdag is de tafel in Genemuiden aangekomen; de expositie is vanaf zaterdag 5 september te bezoeken.

De tweede activiteit in het kader van het jubileum is de organisatie van ‘Tussen Prul en Pronk’, op 19 september tijdens Genemusiment. Tijdens deze activiteit, te vergelijken met het gewaardeerde tv-programma ‘Tussen kunst en Kitch’, komt de bekende taxateur Joseph Estié naar het Historisch Centrum Genemuiden. Iedereen met (mogelijk) waardevolle spullen kan dan langs komen in het HCG en de artikelen ter taxatie aan hem voorleggen. Estié geniet op dit vlak bekendheid door zijn bijdrages aan ‘Tussen Kunst en Kitch’. De taxatietijden worden nog nader bekendgemaakt.

Verder is er van september tot en met juni een Stadsdichter actief, die (natuurlijk in het Gællemunigers) gedichten schrijft over vermeldenswaardige gebeurtenissen in Genemuiden. Deze gedichten worden in de lokale media gepubliceerd.

 

Naamsinzending bekroond: Op ’t Veergat

Op ‘t Veergat. Dat is de naam van het complex waarin onder andere Hema, Kwalitaria Genemuiden en Bakkerij Slager zijn gevestigd. Dat werd dinsdagmiddag bekend bij de officiële opening van het winkelcomplex. Lezers van Genemuiden Actueel konden eerder dit jaar een naam indienen. Maar liefst honderd mensen deden dat. De gekozen naam werd ingediend door de stichting Vrienden van Oud Genemuiden.

Tekst en foto's: Enrico Kolk

“Er is jaren gepraat over en gewerkt aan de vernieuwing van het centrum van Genemuiden”, zei burgemeester Bilder in zijn toespraak. “We zijn er nu enorm op vooruitgegaan en staan hier in een mooi stukje Genemuiden.” De naam van het complex duidt ook op vooruitgang, volgens de burgervader. “Wat eerst een veergat was, is nu een kloppend winkelhart.”

De 11-jarige Rutger van der Vlist overhandigde het naambord aan de burgervader. Als cadeautje voor zijn verjaardag, die hij vandaag viert, ontving hij uit diens handen een snoeppot.

Het Veergat

Het voormalige Veergat op de plaats waar nu Juwelier Brouwer is gevestigd

40 jaar St. Vrienden van oud Genemuiden!

Dit jaar viert de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden haar 40-jarig jubileum. Geheel in stijl van de Stichting wil ze dit vieren met de hele bevolking, en wel door de organisatie van een aantal  grotere activiteiten door het hele seizoen 2015/2016 heen. De activiteiten zullen heel divers van aard zijn, zodat de hele bevolking aan haar trekken zal komen. Onderdeel is het werk van een stadsdichter.

logovriIn de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden vinden Het Historisch Centrum (voorheen de Oudheidkamer), de Gællemuniger Taelkrink, de Klederdrachtgroep en de Werkgroep Stamboomonderzoek onderdak. Elke werkgroep zal de komende tijd één of meer jubileumactiviteiten ontplooien. Zo komt binnenkort de oude Genemuider raadstafel, thans onderdeel uitmakend van de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam, naar Genemuiden. Hij zal in het najaar te bewonderen zijn in het Historisch Centrum.

Verder zal er van september tot en met juni een Stadsdichter actief zijn, die (natuurlijk in het Gællemunigers) gedichten schrijft over vermeldenswaardige gebeurtenissen in Genemuiden. Tijdens Genemusiment, op 19 september, organiseert de Stichting in het Historisch Centrum ‘Tussen Pronk en Prul’ : een taxatiedag voor (al of niet) waardevolle spullen, met één van de taxateurs van het programma ‘Tussen Kunst en Kitch’ als deskundige.

En verder staat er voor dit jaar nog een verzamelaarsbeurs op het programma, er komt nog een avond met een spreker, stamboom-geïnteresseerden komen de aanstaande winter aan hun trekken, en ook daarna staan nog enkele grotere activiteiten gepland. kortom: voor iedereen die in de historie van Genemuiden en haar taal is geïnteresseerd, is er het komende seizoen veel te beleven. Via de lokale pers zullen de activiteiten steeds tijdig worden aangekondigd. Aankondigingen van jubileumactiviteiten zijn herkenbaar aan het bovenstaande logo.

Luiemotte 2015

Luiemotte2014        Luiemotte2014_1_van_1-2.jpg

Op vrijdag 1 mei is het weer zover: Luiemotte! Langzamerhand wordt het dus tijd om plannen te gaan maken en aan de slag te gaan.

Volgens de traditie wordt dit feest gevierd op de eerste dag van mei. Al sinds mensenheugenis is het de gewoonte, dat dan in de vroege ochtend de luiemottes door de straten van Genemuiden trekken. Met hun gebel en gezang wekken zij de langslapers en roepen hen op uit bed te komen. Ook dit jaar zal de St. Vrienden van Oud Genemuiden deze traditionele voorjaarsviering weer organiseren.

Een luiemotte maken is niet zo moeilijk als het lijkt: de basis wordt gevormd door een ladder met daaroverheen een wit laken. Verder kan er wat gaas of een gebogen buis worden gebruikt om wat vorm aan het geheel te geven.

Het belangrijkste is echter de versiering. Omdat het om een lentefeest gaat, moet die voor het overgrote deel uit weidebloemen bestaan: dotterbloemen, madeliefjes, pinksterbloemen, wat de natuur op het moment maar biedt is goed. Een enkel lint of iets dergelijks is geen probleem, maar bij dit lentefeest horen vooral veel bloemen!

Een luiemotte is géén praalwagen. Huisjes, hooibergen enz. horen er niet op! Wat wel authentiek is, is een koepeltje of een afdakje, bogen, rondingen enz., alles weer versierd met veldbloemen. Ook kan er een klein kind (of een pop) in pyjama of nachtponnetje worden meegedragen, want de luilakken worden immers gemaand om op te staan!

Rond een luiemotte moeten niet teveel mensen lopen. De St. Vrienden van Oud-Genemuiden heeft als maximum per luiemotte acht personen gesteld, maar vaak is vijf of zes al wel voldoende. Bij meer mensen die mee willen doen kunnen er beter twee luiemottes worden gemaakt.

Op de ochtend van vrijdag 1 mei mogen de luiemottes vanaf 7 uur vrij door Genemuiden trekken. Om half acht moeten ze zich melden bij de controlepost die op het pleintje aan de Pr. Irenestraat staat, voor tandartsenpraktijk Rooker, Rond kwart voor 8 verzamelen de luiemottes zich op de Kaai, voor ’t Olde Staduus. Daar zal dan de beoordeling door de jury plaatsvinden, terwijl de deelnemers tevens een versnape­ring wordt aangeboden.

’s Avonds om zeven uur worden de luiemottes weer bij de Oudheidskamer verwacht voor de prijsuitreiking en een rondgang door De Meente.