Categorie archief: Genealogie | Stambomen en publicaties

Hieronder vindt u stambomen en andere genealogische publicaties.

Boek stamboom familie Blom uit Genemuiden

Boek_Blom

Boek in voorbereiding

De Hardenberger Jan Altena is al vanaf 2002 een verwoed verzamelaar van genealogische gegevens en daarbij het beschrijven van de levensloop van bepaalde personen uit het verleden. Al eerder kwam van zijn hand het boekje “Hendrikje Hofsink en haar voorouders”, waarin de stamboom van zijn schoonmoeder niet alleen is vastgelegd maar ook beschreven. Via de stamboom Bouwhuis kwam het bekende boekje “Bommen op Diffelen” tot stand, waarin de lotgevallen van Gerrit Jan Hekman en Derk Jan Plaggenmarsch, twee mannen die op 28 november 1944 door een bom om het leven kwamen, zijn beschreven. Van vaders kant wist hij de familie Altena uit Genemuiden terug te voeren tot Albert Wijnen uit Dalfsen, vastgelegd in twee boekjes “Herleefd Verleden, deel I en II”, aanwezig in de Oudheidkamer te Genemuiden. Nu is de stamboom van moeders kant aan de beurt. De stamboom is opgenomen in het boek “Genealogie Blom, Randwijk en Genemuiden”.

Inhoud

Het boek “Genealogie Blom” bevat in de stamboom ook fotomateriaal van familieleden in en buiten Genemuiden. Het grootste deel van het boek is een verzameling verhalen. Zo wordt de levensloop beschreven van Gerrit Blom, die vanuit Randwijk via Amsterdam uiteindelijk in Batavia werd begraven. Ook over zijn zoon Jan Willem Blom is een apart verhaal geschreven. Na zijn opvoeding bij zijn voogd in Meppel moest hij in militaire dienst en heeft hij gevochten op de Citadel te Antwerpen. Na zijn gevangenschap in Frankrijk en terugkeer in Meppel is hij als schippersknecht van boord gesprongen en in Genemuiden aan wal gekropen. Vanaf dat moment is de familie Blom een Geallemuniger aangelegenheid geworden. Zo zijn er verhalen over de Kruisstraat, de familiebijbel die de stadsbrand van 1868 heeft doorstaan, een rapport van dr. J. Bax over typhus in Genemuiden, en over baakster Fem Blom. Naast andere artikelen over Genemuiden, kan ook nog het verhaal over de familie Johannes Apperlo, de schoenmaker waar Jan Willem Blom als schoenmakersknecht in dienst kwam, worden genoemd.

Het boek zal na 1 maart 2013 via Boekhandel en Uitgeverij Heijink worden gepubliceerd (ISBN 9789461935175). Adres boekhandel Heijink, Voorstraat 32, 7772 AC Hardenberg, Telefoon: 0523 261 392. Een proefdruk van het boek ligt voor belangstellenden ter inzage in de Oudheidkamer te Genemuiden. Tot deze datum kan worden ingetekend via JanAltena@hetnet.nl. De prijs bedraagt € 19,00, exclusief verzendkosten.

Boek stamboom familie Altena uit Genemuiden

Altena

Zaterdag 31 maart jl. hield de familie Altena een neven- en nichtendag in het Tapijtmuseum in Genemuiden. Tijdens die gelegenheid werden door de genealoog in de familie neef Jan Altena uit Hardenberg, twee boekjes met betrekking tot de stamboom Altena overhandigd aan de nicht Tiny Altena-v.d. Berg uit Genemuiden, secretaris van de vereniging Oud-Genemuiden.
Jan Altena deed verder onderzoek naar de oudst bekende stamvader Klaas Alberts uit omstreeks 1750 in Genemuiden en is daarbij uitgegaan van de versteende patroniem Winen, zoals hij dat in het ondertrouwboek van Mastenbroek heeft gevonden.
Verder terug in de tijd is een bijna onbegonnen werk, omdat alle doop-, trouw- en begraafboeken van Genemuiden bij de grote brand in 1868 verloren zijn gegaan. De boeken uit de omliggende plaatsen vormen dan een indirecte bron.
Dit onderzoek leverde een Wijne Alberts op, geboren in 1795 te Rosengaren in de gemeente Dalfsen. Hij is weer een zoon van Albert Wijnen afkomstig van Millingen in dezelfde gemeente. Deze zoektocht is gedocumenteerd in een boekje, dat ter beschikking is gesteld voor de bibliotheek in de oudheidkamer.
Het tweede boekje bevat de zoektocht naar de verbinding van de eerder genoemde Klaas Alberts in Genemuiden met Mientje Altona in Zwartsluis. Hierbij is Jan Altena tot de conclusie gekomen, dat Mientje Alberts Altona geboren is in Genemuiden en een zus is van Klaas Alberts Winen.
Een derde boekje is nog in voorbereiding. Hierin wordt naast de reeds bekende zus Trijntje Alberts in Genemuiden, getrouwd met Wolter Hammer, de zoektocht vastgelegd naar nog een andere zus Geesje Alberts en een broer Willem Alberts.
Na de stadswandeling onder leiding van de gids G.J. Westhoff, werden de boekjes tijdens het daarop volgende samenzijn aangeboden.

Foto met dank aan GenemuidenActueel.nl

Genealogie van een familie Keppel

In de bijdragen die je hier vindt wil ik een familie Keppel uit
Genemuiden voor het voetlicht brengen. Ik spreek hier bewust van een familie
Keppel, omdat mij uit onderzoek is gebleken, dat er binnen de grenzen van de
voormalige gemeente Genemuiden twee families Keppel leefden. De ene familie
Keppel heeft als vroegst aanwijsbare voorvader Klaas Hendriks Keppel, vermeld
in de periode 1713 tot 1760, die woonde aan de Hasselterdijk. Deze familie
Keppel is thans uitgestorven. Deze en de volgende bijdragen gaan echter niet over
deze – uitgestorven – familie Keppel maar over de andere familie Keppel uit
Genemuiden. Deze “andere” familie Keppel is niet uitgestorven:
vertegenwoordigers van deze familie Keppel wonen onder andere in Genemuiden en
Kampen.

Om de bijdragen, destijds gepubliceerd in ons blad Old Ni-js in te zien, klik hier.

Andres Post

Boek stamboom familie Post uit Genemuiden

Op 2 januari 2010 werd in de Oudheidkamer het eerste exemplaar van de uitgave van het boek over de familie Post uit Genemuiden gepresenteerd.

 

De oudst bekende voorouder van bijna alle Genemuider Post-en woonde op de Sandbeld in Wanneperveen. In 1643 wordt Jan Jans Post aangesproken door zijn stiefzoon Thijs Claes Tassers, omdat zijn moeder Leijnties Ingen is overleden en er geen erfuiting was geweest bij het tweede huwelijk van zijn moeder. Jan Jans Post beloofd hem dat ‘sijn ligitima portie’ gelijk zal zijn als die van ‘nakinderen’, dat zijn dus de kinderen van Jan Post en Leijnties Ingen. De familie blijft aanvankelijk aan de Sandbeld wonen en zullen daar wel als turfgravers en rietsnijders hebben gewerkt.

Jan Jans Post achterkleinzoon Kees Jansz Post, geboren ca. 1700 aan de Sandbeld, trouwt met Beertje Jans Wint en zij kopen op 30 September 1726 erve ‘de Kluitenberg’ met ‘Huijs, Hof, Weij- en Hooijlant, waeraen ten Oosten Schenkensloot, ten westen de Gemiene Steege, ten noorden Gijsbert Dirks en ten zuiden Hendrik Harms Moedertjen naestaen gelandet en gelegen zijn’. Deze locatie heet nu Barsbeek 13. De familie hield zich daar bezig met de landbouw en turfgraven.

De kleinzoon van Kees Jansz Post, Harm Jans Post, geboren in 1763, trouwt ca. 1786 met Niesje Jans Belt en dit echtpaar woont eerst op erve ‘t Schaars en op De Kluitenberg in de Barsbeek. Later, en wel op 6 maart 1800 kopen ze een boerderij, gelegen direct aan de oostkant van de huidige Machinekolk in Mastenbroek, voor f 6000. Uit diverse aktes blijkt dat ze f 3000 contant hebben betaald en f 3000 leenden. In 1807 is er reeds f 1400 afbetaald. Ze verhuizen in september 1801 met attestatie van Vollenhove naar Mastenbroek.

Deze Harm Jans Post heeft gezorgd voor een omvangrijk nageslacht. Nakomelingen van hem woonden onder andere in Zwollerkerspel, Kampen (Kampereiland), Vollenhove/Sint-Jansklooster en Genemuiden. Bijna alle Genemuider Post-en hebben deze Harm Jans Post als voorvader. Één van zijn vele Genemuider nakomelingen is de hieronder afgebeelde Lubbertus Post (1889 – 1979).

 

 

 

 

Na jaren van gedegen onderzoek is de bekende Genemuider genealoog Albert de Leeuw er in geslaagd om deze omvangrijke familie Post in kaart te brengen. De uitkomst van dit onderzoek is neergelegd in een indrukwekkende uitgave. De eigenlijke genealogie wordt voorafgegaan door een inleiding over de “geschiedenis” van deze familie. De uitgave bevat bovendien talloze afbeeldingen.

Het eerste exemplaar van deze uitgave is op zaterdagmiddag 2 januari 2010 in de Genemuider Oudheidkamer gepresenteerd.

 

Er zijn nog enkele exemplaren van het boek in de Oudheidkamer te koop voor 25 EUR per stuk.