Auteursarchief: admin

Genemusiment 2013 daverend succes!

Genemusiment 2013 gaat de geschiedenis in als een groot succes voor de Stichting Vrienden van oud Genemuiden.

Twee speerpunten van de dag waren de verkoop van de nieuwe dialectuitgave ‘150 Meinsn van veurbi-j’ op het Havenplein en in de Oudheidkamer en het maken van Grootburger oorkondes. De verkoop van de dialectboekjes overtrof de verwachting. Ook de oudere bundel met ‘Gealledichies’ werd heel goed verkocht.

De verkoop van Grootburger Oorkondes kon ook rekenen op veel belangstelling. Kalligrafeur Els de Bok uit Workum kwam lang niet gereed met het maken van de oorkondes wegens de overweldigende belangstelling. Gezegd moet worden dat het gekaligrafeerde resultaat er ook erg mooi uitziet. Bij de eerstvolgende weide uitbetaling, zaterdag 28 september, zullen de overige oorkondes worden afgegeven.

De voordrachten van de Taelkrink in de Hof van de Oudheidkamer werden ook goed bezocht. Sommige voordrachten hadden een link met de Grootburgerij.

Tweemaal werd door de klederdachtgroep de Mussnwassers de catwalk in de Kaaihof beklommen en werden kostuums en drachten uit lang vervolgen dagen getoond en uitgelegd. (Klik hier voor foto’s van de show.)

Het was een dag om niet te vergeten waarop vooral het opgewekte enthousiame opviel van veel bezoekers van de verschillende activiteiten!

IMG_5126_2130921_GNM_Atse_1_2130921_GNM_Atse_1_3IMG_5137_2IMG_5134_2IMG_5148_2IMG_5150_2IMG_5160_2

Grootburger-oorkonde tijdens Genemusiment bij de Oudheidkamer

Stempel_Grootburgerij_zwDe Grootburgerij in Genemuiden is een bijzonder onderdeel van de Genemuider samenleving. Tijdens Genemusiment hebben de Grootburgerij en de Vrienden van oud Genemuiden de handen ineen geslagen. Er zijn verschillende dingen van de Grootburgerij te beleven in en rond de Oudheidkamer. Grootburgers van de stad Genemuiden hebben op Genemusiment tussen 11.00 en 15.00 uur de unieke gelegenheid om hun Grootburgerschap vast te laten leggen in een oorkonde.Tegen een kleine vergoeding zal een kalligrafeur een speciaal hiervoor gemaakte Grootburger-oorkonde invullen met de persoonsgegevens en de grootburgerstatus. Een opziener van de Grootburgerij is hierbij aanwezig, tevens om geïnteresseerden van informatie te voorzien. Om iets uit het archief van de Grootburgerij te laten zien, is op de zolderverdieping een tentoonstelling georganiseerd. Allerlei oude boeken uit de geschiedenis van de Grootburgerij zullen te zien zijn samen met oude foto’s die met de Grootburgerij te maken hebben. We heten u van harte welkom in de Oudheidkamer namens de Vrienden van oud Genemuiden en de Grootburgerij!

Presentatie streektaalbundel “Meinsn van Veurbi-j”

Zaterdag 14 september aanstaande presenteert de Gællemuniger Taelkrink in de Oudheidskamer de streektaalbundel “Meinsn van Veurbi-j”. De bundel bevat 150 gedichtjes (met foto) over markante, overleden Genemuidenaren, allemaal in het dialect van Genemuiden.De gedichtjes en foto’s zijn eerder gepubliceerd in de Stadskoerier. Daar vormden de ‘Meinsn van Veurbi-j’ tussen 2010 en 2013 een wekelijkse, graag gelezen rubriek. Op veler verzoek zijn ze nu gebundeld in boekvorm.Het eerste exemplaar van de bundel zal worden aangeboden aan dhr. R. Breman. Voor hem is gekozen omdat hij zich, net als de ‘Meinsn van Veurbi-j’, als gewone Gællemuniger toch wist te onderscheiden en kleur gaf aan de Genemuider samenleving.Op 21 september, tijdens Genemusiment, zal de bundel zowel op het Havenplein als in de Oudheidskamer verkrijgbaar zijn.

03b130914_Boek_8

Genemusiment 2013

Evenals voorgaande jaren zal de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden deelnemen aan Genemusiment met een aantal activiteiten:

  • De Oudheidkamer is open van 10.30 uur tot 17.00 uur.
  • Op de zolder is een kleine expositie over de Genemuider Grootburgerij. Van 11.00 uur tot 15.00uur is een kalligraaf aanwezig. Tegen een kleine vergoeding kan een Genemuider grootburger een oorkonde kopen, waarop is vermeld dat hij grootburger is van de Stad Genemuiden. Je gegevens worden op de oorkonde geschreven door de kalligraaf!
  • In de documentatieruimte is permanent een film te zien over oud Genemuiden.
  • De stadswandeling, in combinatie met een bezoek aan de oude begraafplaats, start om 10.45 uur en om 14.00 uur. Het verzamelpunt hiervan is vóór de Oudheidkamer. 
  • Bezoekers aan de Oudheidkamer en deelnemers aan de stadswandeling kunnen in de Oudheidkamer koffie of thee drinken met een krakeling voor € 1,-.
  • In de hof/tuin van deOudheidkamer wordt in het dialect voorgelezen door leden van de Taelkrink, aansluitend aan de stadswandelingen (± 12.15 uur en ± 15.30 uur).
  • In de Kaaihof wordt tweemaal een klederdrachtpresentatie gehouden (11.30 uur en 14.00 uur).

Genemusiment2013

Deelname aan de Family Fair in Genemuiden

Op 22 juni 2013 werkten we mee aan de jaarlijkse Family Fair in Genemuiden. Onze stichting was vertegenwoordigd in klederdracht, dialect en tentoonstelling.

Hieronder enkele foto’s van de voordracht van de Taelkrink en het optreden van de Mussnwassers (klederdracht). (Met dank aan GenemuidenActueel.nl en Breman.net)

0102130622_FF_31

Eikoerei – streektaaldictee

In Genemuiden wordt het Gællemunegers’ in het dagelijkse leven nog veelvuldig gebruikt. En dat de streektaal serieus wordt genomen, mag wel blijken uit het programma. Vrijdagavond 24 mei trapte de Bibliotheek Zwartewaterland af i.s.m. Taelkrink Genemuiden en SCEG in het Hervormde Wijkgebouw met een Streektaal Dictee “Kiekn wat aaj’zaegn” waar de Gællemuniger taal centraal stond.

In Genemuiden wordt het Gællemunegers’ in het dagelijkse leven nog veelvuldig gebruikt. “Vanuit de betrokkenheid met het culturele leven in Genemuiden is dan ook de wens ontstaan tot het organiseren van een streektaalfestival in Genemuiden”, vertelt Klasien Hoekman-Fuite. De streektaal is door de jaren nogal veranderd. Vroeger sprak niemand de ‘h’ uit. Nu valt het op, dat vele jongeren dit wel doen. Veel oude woorden zijn verdwenen. Wie kent nog de ‘kniewoagn’ of de’ dunaegn’. Wie praat er nog over een ‘pengelier’ of een ‘skoefkærre’? De ontsluiting, waarover men vroeger eeuwen heeft gedaan, heeft zich in de laatste jaren in ijltempo voltrokken. Door de invloed van televisie, internet en het veel groter aantal kinderen dat het voortgezet onderwijs bezoekt, gaat dit steeds sneller. Dit geeft voor de organiserende werkgroep dan ook gelijk het belang aan van een dergelijk festival!   Eikoerei (betekent: wat een gedoe, wat een drukte) is een streektaalfestival in de gemeente Zwartewaterland maar met een uitstraling naar de gehele kop van Overijssel. Op diverse specifieke en unieke Genemuider locaties zijn zaterdag 25 mei ook voorstellingen gehouden waarbij de Genemuider streektaal als gastheer/gastvrouw fungeerde voor de diverse Nedersaksische streektaal varianten. (met dank aan GenemuidenActueel).

Eikoerei2013-1Eikoerei2013-2

Luiemotte 2013!

Woensdagavond 1 mei was er de prijsuitreiking van de Luiemotte. Omdat er dit jaar maar een luiemotte was gemaakt door o.a. de Fam. Brouwer en Kolk kreeg deze ook de eerste prijs, uitgereikt door burgemeester Bilder. De jury bestond dit jaar uit vrouwenvereniging Christenvrouw van de Hervormde Gemeente. De ouders wilden ondanks dat er dit jaar weinig veldbloemen waren de traditie in stand houden! We doen een oproep aan iedereen voor het maken van een Luiemotte voor het komende jaar! (met dank aan GenemuidenActueel)

Luiemotte2013-1Luiemotte2013-2 

Luiemotte 2013!

Over een week hopen we, dat er weer luiemottes door Genemuiden trekken.Tussen7.30 en 8.00 uur moet men zich meldenbij de bibliotheek, waarna ze naar de kaai gaan, waar bij het oude stadhuis ereen jury staat, die gaat kijken naar de mooiste luiemotte.Om19.00 uur is de prijsuitreiking bij de oudheidkamer, door burgemeester Bilder.Wehopen op een goede opkomst.Watbetreft de oudheidkamer, die is, ondanks eerdere berichten, op koninginnedag geopend van 15.00 uur tot17.00 uur, daar er waarschijnlijk veel mensen thuis blijven, om defeestelijkheden rondom de kroning te volgen.

Luiemotte_2010

Luiemotte: sinds mensenheugenis!

Over twee weken, woensdag 1 mei is hetweer zover: Luiemotte! Al sinds mensenheugenis is het de gewoonte, dat dan inde vroege ochtend de luiemottes door de straten van Genemuiden trekken. Met hun gebel en gezang wekken zij de langslapers en roepen hen op uit bed tekomen. Ook dit jaar zal de St. Vrienden van Oud Genemuiden deze traditionelevoorjaarsviering weer organiseren.Een luiemotte maken is niet zo moeilijk als het lijkt: de basis wordt gevormddoor een ladder met daaroverheen een wit laken. Verder kan er wat gaas of eengebogen buis worden gebruikt om wat vorm aan het geheel te geven.Het belangrijkste is echter de versiering. Omdat het om een lentefeest gaat,moet die voor het overgrote deel uit weidebloemen bestaan: dotterbloemen,madeliefjes, pinksterbloemen, wat de natuur op het moment maar biedt is goed.Een enkel lint of iets dergelijks is geen probleem, maar bij dit lentefeesthoren vooral veel bloemen!”Een luiemotte is ook géén praalwagen. Huisjes, hooibergen en dergelijkehoren er niet op! Wat wel authentiek is, is een koepeltje of een afdakje,bogen, rondingen en meer. Alles weer versierd met veldbloemen. Ook kan er eenklein kind (of een pop) in pyjama of nachtponnetje worden meegedragen, want deluilakken worden immers gemaand om op te staan”, aldus Diny Eenkhoornnamens St. Vrienden van Oud Genemuiden. “Rond een luiemotte moeten niet teveel mensen lopen.” De StichtingVrienden van Oud-Genemuiden heeft als maximum per luiemotte acht personengesteld, maar vaak is vijf of zes al wel voldoende. Bij meer mensen die meewillen doen kunnen er beter twee luiemottes worden gemaakt.Op de ochtend van woensdag 1 mei mogen de luiemottes tussen 07.00 en 08.00 uurvrij door Genemuiden trekken. Ze moeten zich echter in die periode één keermelden bij de controlepost die op het pleintje voor de bibliotheek aan de Pr.Irenestraat staat, en wel vóór kwart voor acht. Om 08.00 uur verzamelen deluiemottes zich op de Kaai, voor het oude gemeentehuis. Daar zal dan debeoordeling door de jury plaatsvinden, terwijl de deelnemers tevens eenversnapering wordt aangeboden.Om 19.00 uur worden de luiemottes weer bij de Oudheidskamer verwacht voor deprijsuitreiking.