Auteursarchief: admin

Veurleezn op zolder

Op vrijdag 15 maart vindt in het Tapijtmuseum aan de Klaas Benninkstraat 2A de jaarlijkse streektaalavond ‘Veurleezn op Zolder’ plaats. Zoals gebruikelijk organiseert de GællemunigerTaelkrink deze avond in het kader van “Meert-dialæctmoand”. De maand maart staat al jarenlang landelijk bekend als de dialectmaand. Regionale radio- entv-stations besteden deze maand extra aandacht aan de streektaal en er vinden diverse streektaalevenementen plaats. De plaatselijke dialectschrijvers, verenigd in deGællemuniger Taelkrink, sluiten met hun voorleesavond bij deze initiatieven aan. De Taelkrinkers brengen voor de pauze allen eigen (streektaal)werk: verhalen en gedichten in het Genemuider dialect. Na de pauze is ereen open podium: ook niet-taelkrinkers kunnen dan hun verhalen en gedichten laten horen. Er gelden drie regels: de bijdrage moet in de streektaal zijn geschreven, de voorlezer moet het zelf geschreven hebben en om organisatorische redenen mag een bijdrage niet langer duren dan 10 minuten. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer deelnemers aan het open podium uiterlijk 12 maart al even telefonisch laten weten dat ze een bijdrage zullen leveren (tel. 0578-692561, Riek van der Wulp), maar mocht iemand pas op de dag zelf de knoop tot deelname doorhakken, dan wordt hem/haar hetwoord ook niet geweigerd. Iedereen die geïnteresseerd is in de lokale cultuur is deze avond van harte uitgenodigd. De aanvang is om half acht en de zaal is vanaf zeven uur open. De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. De Taelkrink hoopt weerop een goede belangstelling en veel verborgen talent!

Boek stamboom familie Blom uit Genemuiden

Boek_Blom

Boek in voorbereiding

De Hardenberger Jan Altena is al vanaf 2002 een verwoed verzamelaar van genealogische gegevens en daarbij het beschrijven van de levensloop van bepaalde personen uit het verleden. Al eerder kwam van zijn hand het boekje “Hendrikje Hofsink en haar voorouders”, waarin de stamboom van zijn schoonmoeder niet alleen is vastgelegd maar ook beschreven. Via de stamboom Bouwhuis kwam het bekende boekje “Bommen op Diffelen” tot stand, waarin de lotgevallen van Gerrit Jan Hekman en Derk Jan Plaggenmarsch, twee mannen die op 28 november 1944 door een bom om het leven kwamen, zijn beschreven. Van vaders kant wist hij de familie Altena uit Genemuiden terug te voeren tot Albert Wijnen uit Dalfsen, vastgelegd in twee boekjes “Herleefd Verleden, deel I en II”, aanwezig in de Oudheidkamer te Genemuiden. Nu is de stamboom van moeders kant aan de beurt. De stamboom is opgenomen in het boek “Genealogie Blom, Randwijk en Genemuiden”.

Inhoud

Het boek “Genealogie Blom” bevat in de stamboom ook fotomateriaal van familieleden in en buiten Genemuiden. Het grootste deel van het boek is een verzameling verhalen. Zo wordt de levensloop beschreven van Gerrit Blom, die vanuit Randwijk via Amsterdam uiteindelijk in Batavia werd begraven. Ook over zijn zoon Jan Willem Blom is een apart verhaal geschreven. Na zijn opvoeding bij zijn voogd in Meppel moest hij in militaire dienst en heeft hij gevochten op de Citadel te Antwerpen. Na zijn gevangenschap in Frankrijk en terugkeer in Meppel is hij als schippersknecht van boord gesprongen en in Genemuiden aan wal gekropen. Vanaf dat moment is de familie Blom een Geallemuniger aangelegenheid geworden. Zo zijn er verhalen over de Kruisstraat, de familiebijbel die de stadsbrand van 1868 heeft doorstaan, een rapport van dr. J. Bax over typhus in Genemuiden, en over baakster Fem Blom. Naast andere artikelen over Genemuiden, kan ook nog het verhaal over de familie Johannes Apperlo, de schoenmaker waar Jan Willem Blom als schoenmakersknecht in dienst kwam, worden genoemd.

Het boek zal na 1 maart 2013 via Boekhandel en Uitgeverij Heijink worden gepubliceerd (ISBN 9789461935175). Adres boekhandel Heijink, Voorstraat 32, 7772 AC Hardenberg, Telefoon: 0523 261 392. Een proefdruk van het boek ligt voor belangstellenden ter inzage in de Oudheidkamer te Genemuiden. Tot deze datum kan worden ingetekend via JanAltena@hetnet.nl. De prijs bedraagt € 19,00, exclusief verzendkosten.

Leern fiesn

Kiek ies, zo goed as dat giet.Leern_fiesn

Met wielegies an de zied.

Mer et wurd now wel ies tied umme zonder te probeern.

Vaejer zal et oe leern.

Et kuntien op et zaedel, de bienties van de grond.

Draeit de trappers mer rond.

Vaejer eult oe in balans.

En draeft zich ongans.

Umme oe bi-j te bien.

En net aaj mien.

Vaejer eult mi-j wel.

Dan goaj te snel.

Mut ie oe loatn goan.

Goaj allieneg dr vandeur.

Kiek ies zo goed as dat giet.

Zonder wielegies an de zied.

 

Tekst: Gera van Lente / Foto: Klaas Noordstra

Terugblik Genemusiment 2012

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden kijkt met tevredenheid terug op een geslaagde dag. Al in de vroege morgen was de oude omroepersbel samen met de omroeper in Genemuiden te horen. De hof van de Oudheidkamer werd ingericht met stoelen voor de dialectlezingen en het gasstel werd geïnstalleerd voor het bakken van wentelteefjes. Voor de Oudheidkamer werd een tent opgezet met antieke schoolplaten. Na de opening om 10uur was er de hele dag een onafgebroken stroom met bezoekers welke kwamen voor de stadswandeling, een bezoek aan de Oudheidkamer, een dialectlezing of de overheerlijke wentelteefjes. Als stichting kregen we veel goede reacties, een opsteker om door te gaan!

Hieronder enkele foto’s, mede met dank aan Breman.net.

Zie ook de foto’s op de klederdrachtpagina van werkgroep de Mussnwassers.

120915_GNSM_Benny_1_189120915_GNSM_Benny_1_100120915_GNSM_Benny_1_101VeurleeznTuin2012_tn

Extra straatexpo tijdens Genemusiment over antieke schoolplaten

Door de jaren heen heeft de Oudheidkamer van de Hervormde school (nu Maarten Luther School) en de Gereformeerde Gemeenteschool (nu Réhobothschool) een groot aantal antieke schoolplaten gekregen. Schoolplaten zijn grote kartonnen platen die vroeger in de lagere scholen werden opgehangen als illustratie bij het onderwijs. De collectie van de Oudheidkamer bevat prachtige grote kaarten met platen uit de Vaderlandse en Bijbelse geschiedenis, Nederlands Indië en de natuur. De kaarten dateren uit de 19e eeuw en eerste helft 20e eeuw.

Voor de gelegenheid van Genemusiment heeft de stichting besloten een deel van de collectie, die normaal in een speciale schoolplatenbak zit, te exposeren. Op straat, voor de Oudheidkamer zijn een groot aantal van deze plaaten tijdens Genemusiment te bewonderen.

De expositie is absoluut een bezoekje waard!

Jongk eleerd…old edoan!

’t Moderne volk in disse tiedVakantiewerker

deinkt altied in et groot.

Niet tien… of twintig pærkplaenties

maer duzend sapperloot!

 

Gien stækkies op een jampöttien

van een mooie bellebos,

ekreegn van een buurvrouwe,

men kocht d’r maer op lös.

 

De veinsterbaankn stoan stief vol

met altied bluuiend spul.

En toafels bin miestal versierd

met bloemm op een pul.

 

Maer al dat gruun muut eerst verzörgd,

’t gruuit zeker niet vanzelf.

Een kas met iel wat meters glas

oogt as een förs gewelf.

 

Et jonge spul broest uut de grond,

men muut d’r van bestoan.

Dus alle ulp is welkom now.

Jongk eleerd is old edoan!

 

Riek van der Wulp / Foto: Klaas

Genemusiment 15 september 2012

110917_GNMS_Benny_167  034_Genemusiment_2011_KN

De naam ‘Genemusiment’ is ontstaan door de woorden Genemuiden, muziek en amusement samen te voegen tot een eigen naam voor dit evenement. Het evenement wordt gehouden in het centrum van Genemuiden, rond de haven, in de plaatselijke musea, Hervormde kerk, petroleumkelders, in de hof van de familie van Dalfsen en wooncentrum de Meente.

Evenals voorgaande jaren zal de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden deelnemen aan Genemusiment met een aantal activiteiten. De Oudheidkamer is open van 11.00 tot 17.00 uur. Op de eerste verdieping is een expositie te zien over ‘nuttig handwerken’. In de documentatieruimte is permanent een film te zien over oud Genemuiden. In de hof/tuin van de Oudheidkamer worden wentelteefjes gebakken en verkocht. Op straat, voor de Oudheidkamer staat een tent met een expositie antieke schoolplaten uit Genemuider scholen.

De stadswandeling, in combinatie met een bezoek aan de oude begraafplaats, start om 10.45 uur en om 14.00 uur. Verzamelpunt is vóór de Oudheidkamer. Na afloop wordt de deelnemers van de stadswandeling in de Oudheidkamer koffie/thee aangeboden met een krakeling. In de hof/tuin van de Oudheidkamer wordt voorgelezen door leden van de Taelkrink, aansluitend aan de stadswandelingen (± 12.00 uur en ± 15.15 uur). De Taelkrink leest om 14.30 uur ook voor in de Meente.

Oftewel, Genemusiment belooft weer een dag te worden die niet gemist mag worden! Voor het volledige programma zie www.sceggenemuiden.nl

1 mei: Luiemotte!

Luiemotte_2010

Volgens de traditie wordt dit feest gevierd op de eerste dag van mei. Al sinds mensenheugenis is het de gewoonte, dat dan in de vroege ochtend de luiemottes door de straten van Genemuiden trekken. Met hun gebel en gezang wekken zij de langslapers en roepen hen op uit bed te komen. Ook dit jaar zal de St. Vrienden van Oud Genemuiden deze traditionele voorjaarsviering weer organiseren.

Een luiemotte maken is niet zo moeilijk als het lijkt: de basis wordt gevormd door een ladder met daaroverheen een wit laken. Verder kan er wat gaas of een gebogen buis worden gebruikt om wat vorm aan het geheel te geven.

Het belangrijkste is echter de versiering. Omdat het om een lentefeest gaat, moet die voor het overgrote deel uit weidebloemen bestaan: dotterbloemen, madeliefjes, pinksterbloemen, wat de natuur op het moment maar biedt is goed. Een enkel lint of iets dergelijks is geen probleem, maar bij dit lentefeest horen vooral veel bloemen!

Een luiemotte is ook géén praalwagen. Huisjes, hooibergen enz. horen er niet op! Wat wel authentiek is, is een koepeltje of een afdakje, bogen, rondingen enz., alles weer versierd met veldbloemen. Ook kan er een klein kind (of een pop) in pyjama of nachtponnetje worden meegedragen, want de luilakken worden immers gemaand om op te staan!

Rond een luiemotte moeten niet teveel mensen lopen. De St. Vrienden van Oud-Genemuiden heeft als maximum per luiemotte acht personen gesteld, maar vaak is vijf of zes al wel voldoende. Bij meer mensen die mee willen doen kunnen er beter twee luiemottes worden gemaakt.

Op de ochtend van vrijdag 1 mei mogen de luiemottes tussen 7 en 8 uur vrij door Genemuiden trekken. Ze moeten zich echter in die periode één keer melden bij de controlepost die op het pleintje voor de bibliotheek aan de Pr. Irenestraat staat, en wel vóór kwart voor acht. Om 8 uur verzamelen de luiemottes zich op de Kaai, voor het gemeentehuis. Daar zal dan de beoordeling door de jury plaatsvinden, terwijl de deelnemers tevens een versnape­ring wordt
aangeboden.

’s Avonds om zeven uur worden de luiemottes weer bij de Oudheidskamer verwacht voor de prijsuitreiking.

Foto’s van voorgaande jaren, Breman.net:

2010

GenemuidenActueel:

2008 2009 2010

(Foto met dank aan GenemuidenActueel.nl)

Boek stamboom familie Altena uit Genemuiden

Altena

Zaterdag 31 maart jl. hield de familie Altena een neven- en nichtendag in het Tapijtmuseum in Genemuiden. Tijdens die gelegenheid werden door de genealoog in de familie neef Jan Altena uit Hardenberg, twee boekjes met betrekking tot de stamboom Altena overhandigd aan de nicht Tiny Altena-v.d. Berg uit Genemuiden, secretaris van de vereniging Oud-Genemuiden.
Jan Altena deed verder onderzoek naar de oudst bekende stamvader Klaas Alberts uit omstreeks 1750 in Genemuiden en is daarbij uitgegaan van de versteende patroniem Winen, zoals hij dat in het ondertrouwboek van Mastenbroek heeft gevonden.
Verder terug in de tijd is een bijna onbegonnen werk, omdat alle doop-, trouw- en begraafboeken van Genemuiden bij de grote brand in 1868 verloren zijn gegaan. De boeken uit de omliggende plaatsen vormen dan een indirecte bron.
Dit onderzoek leverde een Wijne Alberts op, geboren in 1795 te Rosengaren in de gemeente Dalfsen. Hij is weer een zoon van Albert Wijnen afkomstig van Millingen in dezelfde gemeente. Deze zoektocht is gedocumenteerd in een boekje, dat ter beschikking is gesteld voor de bibliotheek in de oudheidkamer.
Het tweede boekje bevat de zoektocht naar de verbinding van de eerder genoemde Klaas Alberts in Genemuiden met Mientje Altona in Zwartsluis. Hierbij is Jan Altena tot de conclusie gekomen, dat Mientje Alberts Altona geboren is in Genemuiden en een zus is van Klaas Alberts Winen.
Een derde boekje is nog in voorbereiding. Hierin wordt naast de reeds bekende zus Trijntje Alberts in Genemuiden, getrouwd met Wolter Hammer, de zoektocht vastgelegd naar nog een andere zus Geesje Alberts en een broer Willem Alberts.
Na de stadswandeling onder leiding van de gids G.J. Westhoff, werden de boekjes tijdens het daarop volgende samenzijn aangeboden.

Foto met dank aan GenemuidenActueel.nl