• Nieuws

  Jaarverslag 2021

  STICHTING VRIENDEN VAN OUD GENEMUIDEN  We kijken terug op het jaar 2021. Het tweede jaar waarin we in de greep waren van het corona-virus. Dachten we aan het begin van het jaar nog dat we het coronavirus door middel van vaccinatie de wereld uit zouden helpen, niets bleek minder waar te zijn. Aan het eind van het jaar bleek dit ijdele hoop te zijn.

 • Nieuws

  Veurleezn op zolder deel 6 (slot)

  Deze week de zesde en voorlopig laatste aflevering van ‘Veurleezn op zolder digitaal’: de online-variant van de jaarlijkse voorleesavond van dialectverhalen.   De afgelopen vijf weken kwam de Taelkrink digitaal bij u thuis een streektaalverhaal voorlezen. Deze week volgt het zesde en laatste verhaal van deze serie: het verhaal ‘Tumult in oavmdlicht’ van Wim Nijboer. In verband met kerst deze keer niet op vrijdag maar al op donderdag.  Hiermee sluit de Taelkrink de serie voorlopig af, maar mogelijk dat er tegen het voorjaar een vervolg komt. Houd daarvoor de lokale media in de gaten. En mocht u een verhaal hebben gemist…

 • Nieuws

  Veurlezn op zolder deel 5

    Deze week al weer de vijfde aflevering van ‘Veurleezn op zolder digitaal’: de online-variant van de jaarlijkse voorleesavond van dialectverhalen.   De voorleesavond ‘Veurleezn op zolder’ kon dit jaar voor de tweede keer geen doorgang vinden. Vandaar dat de Taelkrink heeft besloten digitaal bij u thuis te komen voorlezen! Door de onderstaande link te activeren wordt u doorgeschakeld naar een filmpje waarin een taelkrinker een verhaal in het Gӕllemunigers voorleest. Deze week de vijfde aflevering: ‘De trekskute’, door Co Mateboer. De eerdere verhalen zijn terug te vinden op deze website.

 • Nieuws

  Veurlezn op zolder deel 4

  Deze week de vierde aflevering van ‘Veurleezn op zolder digitaal’: de online-variant van de jaarlijkse voorleesavond van dialectverhalen.   Als de dialectliefhebber niet naar de Taelkrink toe kan komen, dan komt de Taelkrink wel bij u thuis. Door de onderstaande link te activeren wordt u doorgeschakeld naar een filmpje waarin een taelkrinker een verhaal in het Gӕllemunigers voorleest. Deze week al weer het vierde verhaal: ‘Miele’, door Jannie Bakker.

 • Nieuws

  Gedeelte van schedel gevonden in binnenhaven

  De medewerkers van Tebezo hebben donderdag een gedeelte van een schedel uit de Binnenhaven gevist. Tijdens de baggerwerkzaamheden kwam men twee schedel gedeelten tegen tussen het slib. Het staat nog niet vast van welk dier dit het schedel afkomstig is. Sinds deze week worden per dag duizenden kilo’s slib uit de Binnenhaven gehaald. Deze ladingen met slib en modder worden vervolgens naar IJsseloog gevaren. Na een bezoek aan het slibdepot wordt gekeken of er zich bijzondere objecten bevinden tussen de ladingen slib. Vrijwilligers van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden duiken de modder in voor de zoektocht naar historische vondsten.“We vinden…

 • Nieuws

  In herinnering – Aaltje Bakker-van den Berg

    Op 21 november 2021 is Aaltje Bakker-van den Berg overleden in de leeftijd van 81 jaar. Erg triest voor de familie dat kort hiervoor haar broer Johannes van den Berg en zijn vrouw Hennie van den Berg-Last zijn overleden.  Wij zijn dankbaar voor haar jarenlange inzet voor de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Aaltje trad niet op de voorgrond, maar je kon er vanuit gaan dat de aan   haar toevertrouwde taken werden uitgevoerd. We zullen haar missen. We wensen de familie veel sterkte toe, in het bijzonder haar zuster Hennie van Lente–van den Berg. 

 • Nieuws

  Slibteam Vrienden van Oud Genemuiden

  Met de werkzaamheden voor het opnieuw inrichten van de Binnenhaven en de kades is inmiddels een begin gemaakt. Op vrijdag 3 december 2021 wordt begonnen met het uitbaggeren van de haven. Dit zal naar verwachting ongeveer twee weken in beslag nemen. De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden heeft in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland, Tebezo en Van Dijk Containers een plan gemaakt om de resten uit het opgebaggerde havenslib te onderzoeken. De Archeologische Werkgroep Zwartewaterland uit Hasselt adviseert hierbij. De vondsten gaan naar het Historisch Centrum Genemuiden en kunnen straks door ons allemaal bewonderd worden! Het werk en het onderzoek…

 • Jannie Bakker
  Nieuws

  Veurlezn op zolder deel digitaal

    Liefhebbers van de streektaal kennen het evenement wel: Veurleezn op zolder, een voorleesavond van dialectverhalen, elk jaar in het de dialectmaand maart. Helaas kon het zowel in 2020 als in 2021 niet doorgaan. Maar er komt een alternatief!  Toen in september de coronamaatregelen versoepelden dacht de Taelkrink de avond voor een keer in november te kunnen houden, maar ook hier moest helaas een streep door worden gezet. Daarom is er gekozen voor een alternatieve vorm. De komende zes weken komt er elke vrijdagavond een filmpje beschikbaar waarin een Taelkrinker een streektaalverhaal voorleest, net als tijdens Veurleezn op zolder. De…

Museum
SVOG