Auteursarchief: Tanya van Goor

HISTORISCH CENTRUM GENEMUIDEN OPEN TIJDENS DE BIESTEMAERK

De Biestemaerk is bij uitstek een dag om een bezoek te brengen aan het Historisch Centrum Genemuiden. Even in het verleden duiken en wellicht oud-Genemuidenaren ontmoeten. Op de bovenverdieping is een interessante expositie ingericht over de 2e wereldoorlog, de bezetting en de bevrijding van Genemuiden. Hier treft u onder andere een maquette aan van Genemuiden, waarop de route is aangegeven die de bevrijders volgden. Ook zijn er voorwerpen uit de oorlog tentoongesteld. Foto’s zijn er te zien en verhalen te lezen die betrekking hebben op deze periode. Speciale aandacht is er voor de laatste oorlogswinter waarin een aantal kinderen uit West-Nederland zijn ondergebracht in Genemuiden.

Het museum is tijdens de Biestemaerk open van 13.00 uur tot 17.00 uur.

In herinnering – Antje Mateboer-Haverkamp

Op 17 juli 2021 is Antje Mateboer-Haverkamp overleden op de leeftijd van 98 jaar. We zijn dankbaar voor haar jarenlange inzet voor de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Ze bleef tot op hoge leeftijd betrokken bij verschillende activiteiten van de Stichting. Voor het Historisch Centrum Genemuiden was ze onder andere gastvrouw tijdens openingstijden van het museum en betrokken bij verkoopactiviteiten zoals braderieën en markten in de Meente. Ook was ze actief bij de klederdrachtgroep.

We zullen haar missen en wensen de kinderen veel sterkte toe.

HISTORISCH CENTRUM GENEMUIDEN WEER GEOPEND

Vanaf 5 juni 2021 is het Historisch Centrum Genemuiden aan de Hoek 27 weer te bezoeken op de zaterdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur. Naast individuele bezoekers of bezoekers die op hetzelfde adres wonen, is ook bezoek toegestaan door groepen tot maximaal 4 personen. Voor dit groepsbezoek is een reservering nodig. Dat kan telefonisch op nummer 06-20013356; ook kunt u op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur bellen met het museum:038-3855801. Bezoekers moeten binnen een mondkapje dragen en geldt 1,5 meter afstand conform de bekende regels.

Op de bovenverdieping van het museum is een mooie, interessante expositie te bezichtigen over 75 jaar Vrijheid in Genemuiden.Met name het laatste oorlogsjaar en uiteraard de bevrijding krijgen speciale aandacht in deze expositie.Zeker de moeite waard om te bekijken!

Watersport in Mastenbroek? Zie het in het Historisch Centrum Genemuiden.

Vrijwilligster Tiny Altena krijgt koninklijke onderscheiding!

Tiny Altena is op maandag 26 april 2021 koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, waarmee wij haar van harte feliciteren. 

Tiny zet zich al heel wat jaren in als vrijwilligster voor een aantal organisaties.  

Bij de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden heeft zij een lange staat van dienst. Zij is lid van de werkgroep ‘Klederdracht’ die zich in en buiten Genemuiden presenteert, neemt vaak de rol van gastvrouw voor haar rekening bij bijeenkomsten in en speciale bezoeken aan ons museum (het Historisch Centrum Genemuiden), draait mee in het zittingsrooster van het museum op zaterdagmiddag, is bestuurslid en secretaris geweest van de stichting, verricht schoonmaakwerkzaamheden en nog meer hand- en spandiensten. 

Ook heeft ze zich ingezet voor de Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘De Lofstem’ en is zij vrijwilligster bij de Stichting Akkerwinde.  

Door de corona-omstandigheden heeft de uitreiking op een andere manier plaatsgevonden dan gebruikelijk. De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden heeft deze speciale gelegenheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een deel van de vrijwilligers verzamelde zich maandagavond 26 april bij het huis van Tiny. Daar werd ze door de voorzitter toegesproken en kreeg zij een bos bloemen overhandigd. Hierna werd Tiny toegezongen met het Gællemuniger volkslied ‘Mien Gællemuun’ en hierna nog ‘Lang zal ze leven’.

Openstelling petroleumkelder

De petroleumkelder in de dijk tussen de binnen- en buitenhaven in Genemuiden is weer geopend. In deze kelder presenteren zich de musea uit Genemuiden; het Tapijtmuseum, het Historisch Centrum Genemuiden en Stoomgemaal Mastenbroek (d’ Olde Mesiene). De petroleumkelder is niet alleen bedoeld voor toeristen die Genemuiden aandoen/bezoeken. Ook voor de inwoners van Gællemuun is het de moeite waard eens een kijkje te nemen bij en in de kelder. Buiten de kelder staan informatieborden over de biezen- kokos- en tapijtindustrie, de visserij van Genemuiden, keersluis de Sas en over de kelder zelf. 

De kelder is gebouwd uit voorzorg tegen brand. Na de grote stadsbrand van 1868 gingen steeds meer mensen voor de verlichting over van kaarsen naar een petroleumlamp. Ook de straatverlichting werkte op petroleum. De petroleumvaten werden opgeslagen in het Weeshuis. Dat achtte de gemeente in 1875 niet langer verantwoord. Er werd een kelder in de dijk, nabij de keersluis, gegraven waar elke vergunninghouder zijn petroleum gratis mocht opslaan. 

LUIEMOTTE GAAT NIET DOOR

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden laat weten dat de Luiemotte, die volgens de traditie gehouden wordt op de eerste dag van mei, ook dit jaar geen doorgang kan vinden in verband met de coronasituatie.

DE TREK VAN HET WATER

Genemuiden en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder de Zuiderzee had Genemuiden nooit de huidige tapijtindustrie gekend. Ondanks dat de Noordoostpolder een einde maakte aan veel geschiedenissen, blijft water belangrijk voor de regio. Jannie Bakker, Co Mateboer en Robert Pleijsier wandelen opnieuw door Genemuiden en de omgeving en vertellen over de geschiedenis van het water in en rondom Genemuiden. Onderweg leggen ze uit waarom namen als de Overtoom en De Keet vandaan komen.

DIt is de laatste aflevering van een serie historische wandelingen. Stichting Vrienden van Oud Genemuiden en Genemuiden Actueel staan op die manier stil bij het plaatsen van een groot aantal ANWB-bordjes.