Genealogie

Stamboomonderzoek of genealogie De werkgroep genealogie houdt zich in de eerste plaats bezig met het verzamelen van genealogische gegevens en vervolgens met het verwerken hiervan in een database. De gegeven hebben betrekking op mensen die met Genemuiden een relatie hebben of hadden. Vele bronnen zijn in de oudheidkamer aanwezig en met behulp van de computer kunnen inmiddels stambomen of gedeelten hiervan van bijna alle Genemuider families worden gegenereerd. Hebt u een vraag of zou u graag langs willen komen dan kunt u een e-mail sturen via deze site.

 • Genealogie,  Genealogie | Stambomen en publicaties

  Nieuw boek familie Altena!

  Jan Altena Hzn. uit Hardenberg heeft een boek over zijn familie geschreven. Het kreeg als titel: “Een Hannekemaaier verstrikt in het Vechtdal”. Naast de beschrijving van zijn zoektocht naar de oudste stamvader, bevat het boek de parenteel van zijn familie uit Genemuiden en van een niet verwante familie uit Laar (Duitsland). Jan Altena vond zijn oudste stamvader terug in Milligen, gemeente Dalfsen. Hij is dan terug tot het jaar 1675. Het 368 bladzijden tellende boek bevat verhalen uit het verleden over zijn familie Altena, maar ook over een aantal plekken langs de Vecht in de gemeenten Hardenberg en Dalfsen met…

 • Agenda,  Genealogie

  Genemuider achternamen, jouw achternaam?

  In het kader van haar 40-jarig jubileum organiseert de St. Vrienden van Oud Genemuiden op woensdag 2 december een lezing over achternamen. Elke Nederlander heeft een achternaam. Die achternamen zijn historisch soms heel interessant en kunnen al veel over iemand vertellen. Dhr. Wim Huijsmans uit Zwolle zal op deze avond uit de doeken doen hoe we aan onze achternamen komen, wat ze betekenen en hoe we ze kunnen indelen. Na de pauze zal hij nader ingaan op een aantal specifieke, in Genemuiden veel voorkomende achternamen. De avond wordt gehouden in zaal ‘De Stadskamp’ in de Meente en begint om 19.30…

 • Genealogie

  Overlijden Albert de Leeuw

  Met verslagenheid geven wij u kennis dat op 14 november jl., in zijn woonplaats Kampen, is overleden onze mede vrijwilliger Albert de Leeuw. Vele jaren heeft hij zich onvermoeid ingezet voor het verzamelen van stamboomgegevens, onder andere over onze plaats Genemuiden. Door zijn grote inzet zijn vele Genemuider en regionale familierelaties ontrafeld en aan de vergetelheid ontrukt. Gezien zijn grote kennis zal zijn heengaan een grote lege plaats achterlaten in de stamboomwerkgroep. We wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte toe.

 • Genealogie

  Maandelijkse bijeenkomsten werkgroep genealogie

  De werkgroep genealogie komt vanaf heden niet meer elke dinsdagavond van de maand bijeen op het bekende vaste tijdstip. Heb u belangstelling, vragen over uw stamboomonderzoek of iets dergelijks, neemt u dan contact op via info@oudgenemuiden.nl. We kunnen u mogelijk online van dienst zijn of een afspraak maken voor een bezoek. Met vriendelijke groet, leden van de werkgroep genealogie.

 • Genealogie

  Stamboomonderzoek van inwoners uit Genemuiden

  Het voorouderonderzoek te Genemuiden verloopt tot 1811 in principe net zo als in andere plaatsen: Je zoekt eerst in familiekring naar de gegevens van je ouders en grootouders tot ca. 1920 want de gegevens uit de burgerlijke stand na die tijd zijn niet openbaar Voor de periode hiervoor zoek je bij het gemeentelijke archief van Zwartewaterland (dit gaat terug tot 1868) of in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle de geboorte-, huwelijk- en overlijdensaktes. De kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 zijn te Genemuiden verbrand in 1868. De primaire, genealogische bronnen, die wel beschikbaar zijn in andere plaatsen,…

 • Genealogie,  Genealogie | Stambomen en publicaties

  Beschikbare bronnen met genealogische informatie uit Genemuiden

  Historisch Centrum Genemuiden – Beschikbare genealogische bronnen, klik hier   Historisch Centrum Overijssel – Archief Burgerlijke stand Genemuiden vanaf 1811 (zie hiervoor ook het programma Wiewaswie) – Rechterlijk Archief Stad Genemuiden, (informatie) – Rechterlijk Archief Schoutambt Genemuiden, (informatie)   Genealogieën Jan Buzepol Genealogie Buzepol, afkomstig van de Zeedijk onder Genemuiden. Richard van Schaik Genealogie Van Dalfsen en kwartierstaat Van Zon met diverse Genemuider families. Albert de Leeuw (oud werkgroeplid) Algemene informatie en genealogische informatie diverse families. Archieven Historisch Centrum Overijssel Diverse archieven uit de regio, oud-archief van de gemeente Zwartewaterland, enz.   Andere bronnen WatWasWaar Site met historisch kaartmateriaal o.a.…

Museum
SVOG