Categoriearchief: Dialect

De Taelkrink
In de Taelkrink verenigen zich een tiental actieve schrijvers van het Genemuider dialect. Zij willen het actieve gebruik van de streektaal promoten en de ontwikkelingen ervan vastleggen en bewaren. Zij doen dat niet alleen door het dialect zelf te spreken en te schrijven, maar ook door het uit te dragen door publicaties, via de radio, door streektaalprogramma’s te verzorgen voor bijv. vrouwenverenigingen, door voorlichting te geven op scholen, door dialect-voorleesavonden te verzorgen, mee te werken aan culturele manifestaties enz. Aanspreekpunt voor de Taelkrink is Jannie Bakker, Stuivenbergstraat 5.

‘Olde oavnd’ over Fondsen en Grootburgerij

foto_1foto_2_uitsnede

Stichting Welzijn de Meente organiseerde op 7 februari samen met onze Stichting een prachtige historische avond, een ‘Olde oavnd’ in de Meente. Deze bijzonder gevarieerde avond bevatte als hoofdonderwerpen de Grootburgerij en de Genemuider Fondsen (te weten het Provisoorfonds en het Armenfonds van Camen). De avond werd na een welkomstwoord geopend door een dialectverhaal van Jannie Bakker over de familie Van Camen (foto’s). Daarnaast waren er diverse andere dialectbijdragen over de Grootburgerij en de Fondsen. Verder werd een toelichting op de Genemuider Fondsen gegeven door Henk Beens, welke onlangs zijn nieuwe boek hierover presenteerde. Namens de Grootburgerij gaf opziener Jan Eenkhoorn een toelichting. De avond werd afgesloten met enkele zaalkwissen in de vorm van triviant, als test van wat er allemaal was verteld. De drie winnaars konden een boek uitzoeken. We kunnen terugkijken op een goed bezochte en geslaagde avond.

Presentatie streektaalbundel “Meinsn van Veurbi-j”

Zaterdag 14 september aanstaande presenteert de Gællemuniger Taelkrink in de Oudheidskamer de streektaalbundel “Meinsn van Veurbi-j”. De bundel bevat 150 gedichtjes (met foto) over markante, overleden Genemuidenaren, allemaal in het dialect van Genemuiden.De gedichtjes en foto’s zijn eerder gepubliceerd in de Stadskoerier. Daar vormden de ‘Meinsn van Veurbi-j’ tussen 2010 en 2013 een wekelijkse, graag gelezen rubriek. Op veler verzoek zijn ze nu gebundeld in boekvorm.Het eerste exemplaar van de bundel zal worden aangeboden aan dhr. R. Breman. Voor hem is gekozen omdat hij zich, net als de ‘Meinsn van Veurbi-j’, als gewone Gællemuniger toch wist te onderscheiden en kleur gaf aan de Genemuider samenleving.Op 21 september, tijdens Genemusiment, zal de bundel zowel op het Havenplein als in de Oudheidskamer verkrijgbaar zijn.

03b130914_Boek_8

Eikoerei – streektaaldictee

In Genemuiden wordt het Gællemunegers’ in het dagelijkse leven nog veelvuldig gebruikt. En dat de streektaal serieus wordt genomen, mag wel blijken uit het programma. Vrijdagavond 24 mei trapte de Bibliotheek Zwartewaterland af i.s.m. Taelkrink Genemuiden en SCEG in het Hervormde Wijkgebouw met een Streektaal Dictee “Kiekn wat aaj’zaegn” waar de Gællemuniger taal centraal stond.

In Genemuiden wordt het Gællemunegers’ in het dagelijkse leven nog veelvuldig gebruikt. “Vanuit de betrokkenheid met het culturele leven in Genemuiden is dan ook de wens ontstaan tot het organiseren van een streektaalfestival in Genemuiden”, vertelt Klasien Hoekman-Fuite. De streektaal is door de jaren nogal veranderd. Vroeger sprak niemand de ‘h’ uit. Nu valt het op, dat vele jongeren dit wel doen. Veel oude woorden zijn verdwenen. Wie kent nog de ‘kniewoagn’ of de’ dunaegn’. Wie praat er nog over een ‘pengelier’ of een ‘skoefkærre’? De ontsluiting, waarover men vroeger eeuwen heeft gedaan, heeft zich in de laatste jaren in ijltempo voltrokken. Door de invloed van televisie, internet en het veel groter aantal kinderen dat het voortgezet onderwijs bezoekt, gaat dit steeds sneller. Dit geeft voor de organiserende werkgroep dan ook gelijk het belang aan van een dergelijk festival!   Eikoerei (betekent: wat een gedoe, wat een drukte) is een streektaalfestival in de gemeente Zwartewaterland maar met een uitstraling naar de gehele kop van Overijssel. Op diverse specifieke en unieke Genemuider locaties zijn zaterdag 25 mei ook voorstellingen gehouden waarbij de Genemuider streektaal als gastheer/gastvrouw fungeerde voor de diverse Nedersaksische streektaal varianten. (met dank aan GenemuidenActueel).

Eikoerei2013-1Eikoerei2013-2

Veurleezn op zolder

Op vrijdag 15 maart vindt in het Tapijtmuseum aan de Klaas Benninkstraat 2A de jaarlijkse streektaalavond ‘Veurleezn op Zolder’ plaats. Zoals gebruikelijk organiseert de GællemunigerTaelkrink deze avond in het kader van “Meert-dialæctmoand”. De maand maart staat al jarenlang landelijk bekend als de dialectmaand. Regionale radio- entv-stations besteden deze maand extra aandacht aan de streektaal en er vinden diverse streektaalevenementen plaats. De plaatselijke dialectschrijvers, verenigd in deGællemuniger Taelkrink, sluiten met hun voorleesavond bij deze initiatieven aan. De Taelkrinkers brengen voor de pauze allen eigen (streektaal)werk: verhalen en gedichten in het Genemuider dialect. Na de pauze is ereen open podium: ook niet-taelkrinkers kunnen dan hun verhalen en gedichten laten horen. Er gelden drie regels: de bijdrage moet in de streektaal zijn geschreven, de voorlezer moet het zelf geschreven hebben en om organisatorische redenen mag een bijdrage niet langer duren dan 10 minuten. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer deelnemers aan het open podium uiterlijk 12 maart al even telefonisch laten weten dat ze een bijdrage zullen leveren (tel. 0578-692561, Riek van der Wulp), maar mocht iemand pas op de dag zelf de knoop tot deelname doorhakken, dan wordt hem/haar hetwoord ook niet geweigerd. Iedereen die geïnteresseerd is in de lokale cultuur is deze avond van harte uitgenodigd. De aanvang is om half acht en de zaal is vanaf zeven uur open. De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. De Taelkrink hoopt weerop een goede belangstelling en veel verborgen talent!

Veurleezn op zolder 2012

120323_Taelkrink_201  120323_Taelkrink_2011

Op vrijdag 23 maart organiseerde de Gællemuniger Taelkrink, in het kader van “Meert-dialæctmoand”, weer een voorleesavond onder het motto: “Veurleezn op zolder”. Deze avond werd, zoals de laatste jaren gebruikelijk, gehouden in de trouwzaal van het voormalige gemeentehuis van Genemuiden, aan het Havenplein.

De maand maart staat al jarenlang landelijk bekend als de dialectmaand. Regionale radio- en tv-stations besteden deze maand extra aandacht aan de streektaal en ook de plaatselijke dialectschrijvers, verenigd in de Gællemuniger Taelkrink, wilden een bijdrage leveren. Na de pauze was er weer een open podium: ook niet-taelkrinkers konden hun verhalen en gedichten laten horen. Er gelden drie regels: de bijdrage moet in de streektaal zijn geschreven, de voorlezer moet het zelf geschreven hebben en om organisatorische redenen mag een bijdrage niet langer duren dan 10 minuten. Al met al kan teruggekeken worden op een geslaagde avond.

Foto’s met dank aan Breman.net.

Veurleezn op zolder

Meert nümen ze ook wel ies de lentemoand.

Dat is wel leuk bedacht, mer wat i-j deran? Lente wört et toch wel. Dat is altied al zo ewest. Of et now in de Middeleeuwn was, of toen Gellemuun Navalia hiette: lente word’ et altied in Meert. In Engelaand en in Spanje, in Moskou of in Stappers : Lente velt in meert. Ie kun de kelender derop geliek zettn.

Lente in meert is loochies, mer wat veur òns belangrieker is, is dat Meert dialektmoand is. Vuule minsen wieten dat niet en dat is jemmer. Een gebrek van de opvoedege van de olders, za’k mer zeagn. Zie em de kienders wel de neuze leern snoevn, leern loopn, leern spienaeze eetn, mer skrek niet, iel wat olders em un kienders gien dialekt leern proatn, ons eign Gellemuneger dialekt…

Iel wat Gerllemunegers em un kienders Ollaands eleert, dat denkn ze tenminste en now goan de kienders de maatschappij-e in met een tael die gien Gellemunegers en gien Nederlaands is. “Zeg, Bjorn, trek je wansen an!” of “Mirelle, aal j’ evvn een nummertje water? ” Erme kienders, mu-j zo de weerld in? Ouders, sappelt toch niet zo umme Ollaands an oen kienders te leern. Dat leern ze toch wel deur minsen, die wel goed Ollands kun. Ie kun et toch mer alfgebakkn.

Doorumme, dompelt oe mer ies goed weer in onvervalst Gellemunegers en kom luustern nor Veurleezn op zolder en neem oen kienders mee. Zie zulln et geweldig vienden um zo weer met eur eign cultuur in anraeknege te koom. Door oevn ze eur in ieder geval niet veur te skaamn.

Tussn twie-j eukies: De 25en meert is er in de Veldskure in Asselt ook de streektael-presentasie.
Deuran doen ook Gellemunegers mee van de Taelkrink.

Et stet angekondigt in de kraante. ’t Begint um 8 uur. Mer et wört druk…

Succesvolle presentatie Taelkrink en Fotoclub in de Meente

Een kleine honderd toeschouwers genoten in de Meente van de presentatie die werd verzorgd door Fotoclub Genemuiden in samenwerking met de Taelkrink. Verhalen gemaakt bij een foto óf een foto gemaakt bij een verhaal. Telkens weer verrassend, soms ontroerend, of komisch.

Een verhaal van een treinkaping van Vera, de wielen van Ko, het bijzondere verhaal van Willem Altena door Jannie, te veel om op te noemen.

De fotoclub en de taelkrink zijn inmiddels bezig met nieuwe verhalen én foto’s, dus er komt vast een een vervolg!

 

110408_TaelkrinkFotoclubMeente_2  110408_TaelkrinkFotoclubMeente

(Fotos met dank aan GenemuidenActueel)