Categoriearchief: Genealogie | Stambomen en publicaties

Hieronder vindt u stambomen en andere genealogische publicaties.

Nieuw boek familie Altena!

Jan Altena Hzn. uit Hardenberg heeft een boek over zijn familie geschreven. Het kreeg als titel: “Een Hannekemaaier verstrikt in het Vechtdal”. Naast de beschrijving van zijn zoektocht naar de oudste stamvader, bevat het boek de parenteel van zijn familie uit Genemuiden en van een niet verwante familie uit Laar (Duitsland). Jan Altena vond zijn oudste stamvader terug in Milligen, gemeente Dalfsen. Hij is dan terug tot het jaar 1675. Het 368 bladzijden tellende boek bevat verhalen uit het verleden over zijn familie Altena, maar ook over een aantal plekken langs de Vecht in de gemeenten Hardenberg en Dalfsen met de naam Altena/Altona, waarvan de herkomst niet kon worden achterhaald.

De ouders van Jan Altena Hzn. zijn afkomstig uit Genemuiden, waar heden ten dage nog veel familieleden wonen. Hij heeft zaterdag 3 november 2018 het boek over zijn familie aan Andres Post, documentatiemedewerker van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden, aangeboden. Dit gebeurde in het Historisch Centrum Genemuiden, Hoek 27. Het boek is te bestellen bij boekhandel Heijink te Hardenberg of via de link naar de shop http://heijink.mijnbestseller.nl/books/126032.

Andres Post (rechts op de foto) van het Historisch Centrum Genemuiden neemt het boek van Jan Altena in ontvangst.

Boek stamboom familie Blom uit Genemuiden

Boek_Blom

Boek in voorbereiding

De Hardenberger Jan Altena is al vanaf 2002 een verwoed verzamelaar van genealogische gegevens en daarbij het beschrijven van de levensloop van bepaalde personen uit het verleden. Al eerder kwam van zijn hand het boekje “Hendrikje Hofsink en haar voorouders”, waarin de stamboom van zijn schoonmoeder niet alleen is vastgelegd maar ook beschreven. Via de stamboom Bouwhuis kwam het bekende boekje “Bommen op Diffelen” tot stand, waarin de lotgevallen van Gerrit Jan Hekman en Derk Jan Plaggenmarsch, twee mannen die op 28 november 1944 door een bom om het leven kwamen, zijn beschreven. Van vaders kant wist hij de familie Altena uit Genemuiden terug te voeren tot Albert Wijnen uit Dalfsen, vastgelegd in twee boekjes “Herleefd Verleden, deel I en II”, aanwezig in de Oudheidkamer te Genemuiden. Nu is de stamboom van moeders kant aan de beurt. De stamboom is opgenomen in het boek “Genealogie Blom, Randwijk en Genemuiden”.

Inhoud

Het boek “Genealogie Blom” bevat in de stamboom ook fotomateriaal van familieleden in en buiten Genemuiden. Het grootste deel van het boek is een verzameling verhalen. Zo wordt de levensloop beschreven van Gerrit Blom, die vanuit Randwijk via Amsterdam uiteindelijk in Batavia werd begraven. Ook over zijn zoon Jan Willem Blom is een apart verhaal geschreven. Na zijn opvoeding bij zijn voogd in Meppel moest hij in militaire dienst en heeft hij gevochten op de Citadel te Antwerpen. Na zijn gevangenschap in Frankrijk en terugkeer in Meppel is hij als schippersknecht van boord gesprongen en in Genemuiden aan wal gekropen. Vanaf dat moment is de familie Blom een Geallemuniger aangelegenheid geworden. Zo zijn er verhalen over de Kruisstraat, de familiebijbel die de stadsbrand van 1868 heeft doorstaan, een rapport van dr. J. Bax over typhus in Genemuiden, en over baakster Fem Blom. Naast andere artikelen over Genemuiden, kan ook nog het verhaal over de familie Johannes Apperlo, de schoenmaker waar Jan Willem Blom als schoenmakersknecht in dienst kwam, worden genoemd.

Het boek zal na 1 maart 2013 via Boekhandel en Uitgeverij Heijink worden gepubliceerd (ISBN 9789461935175). Adres boekhandel Heijink, Voorstraat 32, 7772 AC Hardenberg, Telefoon: 0523 261 392. Een proefdruk van het boek ligt voor belangstellenden ter inzage in de Oudheidkamer te Genemuiden. Tot deze datum kan worden ingetekend via JanAltena@hetnet.nl. De prijs bedraagt € 19,00, exclusief verzendkosten.

Boek stamboom familie Altena uit Genemuiden

Altena

Zaterdag 31 maart jl. hield de familie Altena een neven- en nichtendag in het Tapijtmuseum in Genemuiden. Tijdens die gelegenheid werden door de genealoog in de familie neef Jan Altena uit Hardenberg, twee boekjes met betrekking tot de stamboom Altena overhandigd aan de nicht Tiny Altena-v.d. Berg uit Genemuiden, secretaris van de vereniging Oud-Genemuiden.
Jan Altena deed verder onderzoek naar de oudst bekende stamvader Klaas Alberts uit omstreeks 1750 in Genemuiden en is daarbij uitgegaan van de versteende patroniem Winen, zoals hij dat in het ondertrouwboek van Mastenbroek heeft gevonden.
Verder terug in de tijd is een bijna onbegonnen werk, omdat alle doop-, trouw- en begraafboeken van Genemuiden bij de grote brand in 1868 verloren zijn gegaan. De boeken uit de omliggende plaatsen vormen dan een indirecte bron.
Dit onderzoek leverde een Wijne Alberts op, geboren in 1795 te Rosengaren in de gemeente Dalfsen. Hij is weer een zoon van Albert Wijnen afkomstig van Millingen in dezelfde gemeente. Deze zoektocht is gedocumenteerd in een boekje, dat ter beschikking is gesteld voor de bibliotheek in de oudheidkamer.
Het tweede boekje bevat de zoektocht naar de verbinding van de eerder genoemde Klaas Alberts in Genemuiden met Mientje Altona in Zwartsluis. Hierbij is Jan Altena tot de conclusie gekomen, dat Mientje Alberts Altona geboren is in Genemuiden en een zus is van Klaas Alberts Winen.
Een derde boekje is nog in voorbereiding. Hierin wordt naast de reeds bekende zus Trijntje Alberts in Genemuiden, getrouwd met Wolter Hammer, de zoektocht vastgelegd naar nog een andere zus Geesje Alberts en een broer Willem Alberts.
Na de stadswandeling onder leiding van de gids G.J. Westhoff, werden de boekjes tijdens het daarop volgende samenzijn aangeboden.

Foto met dank aan GenemuidenActueel.nl

Genealogie van een familie Keppel

In de bijdragen die je hier vindt wil ik een familie Keppel uit
Genemuiden voor het voetlicht brengen. Ik spreek hier bewust van een familie
Keppel, omdat mij uit onderzoek is gebleken, dat er binnen de grenzen van de
voormalige gemeente Genemuiden twee families Keppel leefden. De ene familie
Keppel heeft als vroegst aanwijsbare voorvader Klaas Hendriks Keppel, vermeld
in de periode 1713 tot 1760, die woonde aan de Hasselterdijk. Deze familie
Keppel is thans uitgestorven. Deze en de volgende bijdragen gaan echter niet over
deze – uitgestorven – familie Keppel maar over de andere familie Keppel uit
Genemuiden. Deze “andere” familie Keppel is niet uitgestorven:
vertegenwoordigers van deze familie Keppel wonen onder andere in Genemuiden en
Kampen.

Om de bijdragen, destijds gepubliceerd in ons blad Old Ni-js in te zien, klik hier.

Andres Post

Beschikbare bronnen met genealogische informatie uit Genemuiden

Historisch Centrum Genemuiden

– Beschikbare genealogische bronnen, klik hier

 

Historisch Centrum Overijssel

– Archief Burgerlijke stand Genemuiden vanaf 1811
(zie hiervoor ook het programma Wiewaswie)

– Rechterlijk Archief Stad Genemuiden, (informatie)

– Rechterlijk Archief Schoutambt Genemuiden, (informatie)

 

Genealogieën

Jan Buzepol Genealogie Buzepol, afkomstig van de Zeedijk onder Genemuiden.

Richard van Schaik Genealogie Van Dalfsen en kwartierstaat Van Zon met diverse Genemuider families.

Albert de Leeuw (oud werkgroeplid) Algemene informatie en genealogische informatie diverse families.
Archieven

Historisch Centrum Overijssel Diverse archieven uit de regio, oud-archief van de gemeente Zwartewaterland, enz.

 

Andere bronnen

WatWasWaar Site met historisch kaartmateriaal o.a. kadasterkaarten 1832 met de eigenaar-gebruik tabellen.

Militieregisters Registers met militairen

Van papier naar digitaal Fotokopieën van doop- trouw- en begraafregisters uit heel Nederland

Koninklijke Bibliotheek Database met historische kranten en andere historische stukken

Family search Discover your family history. Site van de mormonen met veel genealogische informatie

StamboomSurfpagina Surfpagina met veel genealogie sites.

Genealogische trefwoorden Uitleg over latijnse uitdrukkingen, afkortingen, juridische termen etc.

Mensenlinq Overlijdensberichten uit de regio

Centraal Bureau voor Genealogie Nederlandse genealogie organisatie in Den Haag met veel bronmateriaal waar goed gezocht kan worden in de zalen en digitaal (uitgevers van het blad “Genealogie” en een jaarboek).