Categoriearchief: Historisch Centrum Genemuiden

Hieronder het nieuws over ons museum, het Historisch Centrum Genemuiden.

Verzamelaarsbeurs tijdens Biestemærk

De jubilerende Stichting Vrienden van Oud Genemuiden organiseert tijdens de Biestemærk een verzamelaarsbeurs op de zolder van het HCG, Hoek 27.

Aan de beurs kan elke verzamelaar deelnemen, mits de verzameling op één of twee tafels is ten toon te stellen. Te denken valt dus aan papierwaren als postzegels, ansichtkaarten en poëziealbums, maar ook aan poppen, dinky toys, merklappen, trommeltjes, serviesgoed enz. enz.

De Stichting beoogt met de beurs verzamelaars en publiek met elkaar in contact te brengen: bezoekers kunnen kennismaken met onbekende verzamelingen, en wellicht biedt dat de exposanten gelegenheid hun verzamelingen uit te breiden. Ook ruilen en kleinschalig (ver)kopen tussen particulieren is toegestaan, maar bedrijfsmatige handel is niet de bedoeling.

Belangstellenden voor de verzamelaarsbeurs kunnen zicht vóór vrijdag 9 oktober aanmelden bij Jan Eenkhoorn, Pr. Willem Alexanderstraat 22. Tel. 3854190, email: janeenkhoorn@solcon.nl.

Hoofdrestaurateur Rijksmuseum houdt lezing in Historisch Centrum Genemuiden over raadstafel

Donderdagavond 8 oktober 2015 staat de Genemuider Raadstafel opnieuw in de belangstelling. Dan is hoofdrestaurateur van het Rijksmuseum in Amsterdam, de heer Van Duin, te gast in het Historisch Centrum Genemuiden. Hij houdt die avond een lezing over de ontwikkeling van het Nederlandse meubel in de zeventiende eeuw, met de nadruk op de gebruikte materialen en technieken. In zijn presentatie staan meubelen uit de collectie van het Rijksmuseum centraal, inclusief de tafel uit Genemuiden. Het prachtig vernieuwde en gerestaureerde Rijksmuseum is sinds de opening in april 2013 door miljoenen mensen bezocht. Vrijwel alle meubelen in de huidige opstelling zijn gerestaureerd, waarbij dieper inzicht is verkregen in hoe deze vervaardigd zijn. Met behulp van foto’s gemaakt tijdens de restauratie zullen enkele meubels in detail getoond worden.

In het begin van de zeventiende eeuw werden Nederlandse pronkmeubelen van eikenhout vervaardigd. Tropische houtsoorten, die door de toenemende overzeese handel in Nederland beschikbaar komen, worden vanaf ca. 1625 gebruikt als decoratie in de vorm van ingelegde biezen of kleine ornamenten. Deze ontwikkeling gaat snel. In het midden van de zeventiende eeuw zien we al meubelen die aan de buitenkant geheel van (zwart) ebbenhout gemaakt zijn. Dit geldt ook voor zogenaamde kussenkasten, enorm grote kasten die bovendien zwaar geprofileerde lijsten hebben. In de tweede helft van de zeventiende eeuw worden meubelen weer eenvoudiger van vorm, met grote vlakke delen die men geheel met zogenaamd ‘marqueterie’ belijmd. Deze marqueterie wordt vervaardigd uit verschillende soorten fineer en andere materialen als schildpad, tin en parelmoer.

De lezing wordt afgesloten met recent onderzoek naar de manier waarop meubelmakers de eikenhouten constructie maakten en de invloed die wisselingen in luchtvochtigheid op gedecoreerde eikenhouten panelen hebben.

Al met al beloofd het een leerzame en interessante avond te worden waarin de oude Genemuider Raadstafel op een heel eigen wijze belicht zal worden. De avond zal gehouden worden op 8 oktober op de bovenverdieping van het Historisch Centrum Genemuiden en begint om 19.30 uur (traplift aanwezig). Tijdens de pauze is er koffie en kan het museum en de expositie rondom de Raadstafel worden bekeken.

Opening expositie ‘Het bestuur van Genemuiden’ met in het middelpunt de ‘Raadstafel’ uit 1645

8    7

“Historisch moment”, zegt Gert Jan Westhoff als oud-burgemeester Rietkerk van Genemuiden en burgemeester Bilder van Zwartewaterland een teug wijn uit een oude drinkhoorn nemen. “Het is misschien wel voor het eerst sinds 1842 dat iemand hier een slok wijn uit drinkt”, aldus de historicus. Met de teug openden de burgemeesters de tentoonstelling over het bestuur van Genemuiden door de jaren heen.

In een vol Historisch Centrum Genemuiden opende voorzitter Sijm van Lente de openingsbijeenkomst namens de jubilerende Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Tussen de sprekers door klinkt muziek uit de Gouden Eeuw: Jan Rutger Voorhorst bespeelt een spinet.

Gert-Jan Westhoff vertelt over het pronkstuk van die expositie: de oude Raadstafel met wapen van de stad Genemuiden uit 1645. Al sinds 1975 zijn pogingen ondernomen om de tafel tijdelijk naar Genemuiden te krijgen. De hoop was al opgegeven toen Westhoff in aanraking kwam met perkamentmaker Timmerman, die contacten heeft binnen het Rijksmuseum. Via hem drong Westhoff wel door tot de directie en kon de tafel uiteindelijk naar Genemuiden komen.

Je zou er een boek over kunnen schrijven en dat heeft Westhoff ook gedaan, maar dan vooral over de speciale tafel. Het 66 pagina’s tellende boekje met de titel ‘Renaissance tafel Genemuiden’ is te koop. Vanaf zaterdag kan het publiek de nieuwe expositie in het Historisch Centrum bekijken. Een voorwaarde van het Rijksmuseum overigens, onthulde de historicus. De oude raadstafel moest onderdeel worden van een evenement.

Zo is de tafel bijna terug op de plek waar hij honderden jaren terug al stond. Het raadhuis stond toen op de parkeerplaatsen tegenover het Historisch Centrum. Later verhuisde de tafel mee naar de Langestraat. Een vraag is hoe hij de grote stadsbrand van 1868 doorstond waarbij het stadhuis en alles er omheen werd verslonden. Uiteindelijk verkocht de gemeente het meubelstuk in 1895 aan een rijke familie. Westhoff spoorde een nazaat op. “Wij mogen de tafel nu alleen met witte handschoenen aanraken, maar zij vertelde dat ze er huiswerk aan heeft gemaakt en dat de familie gewoon aan deze tafel at.”

14

We bestaan 40 jaar en vieren het met herinnering uit 1645!

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden bestaat dit jaar veertig jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt momenteel een tentoonstelling voorbereid over het Stadsbestuur van Genemuiden door de eeuwen heen. Pronkstuk op deze expositie is wel de 370 jaar oude antieke raadstafel, met het wapen van Genemuiden erop.

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden viert haar jubileum met een aantal bijzondere activiteiten, verspreid over het hele jubileumseizoen 2015/2016. De eerste activiteit is de drie maanden durende expositie in het Historisch Centrum Genemuiden, rond de antieke raadstafel.

Het was al decennia lang de wens van de Stichting deze tafel voor een expositie naar Genemuiden te halen, maar tot nu toe liepen pogingen daartoe steeds op niets uit. De zware eikenhouten tafel is in 1645 vervaardigd in opdracht van het toenmalige stadsbestuur van Genemuiden en is eeuwenlang in gebruik geweest als raadstafel. Op wonderlijke wijze heeft de tafel ook de grote stadsbrand van 1868 overleefd.

Na 250 jaar (in 1895) wordt de tafel verkocht en bevindt hij zich meer dan vijftig jaar in particulier bezit. In 1938 wordt de tafel op een veiling aangekocht door het Rijksmuseum in Amsterdam, waar hij jarenlang tentoongesteld is geweest. De laatste jaren bevond de tafel zich in een depot van dit museum. Nu keert hij dus voor enige maanden terug naar zijn oorspronkelijke standplaats. Donderdag is de tafel in Genemuiden aangekomen; de expositie is vanaf zaterdag 5 september te bezoeken.

De tweede activiteit in het kader van het jubileum is de organisatie van ‘Tussen Prul en Pronk’, op 19 september tijdens Genemusiment. Tijdens deze activiteit, te vergelijken met het gewaardeerde tv-programma ‘Tussen kunst en Kitch’, komt de bekende taxateur Joseph Estié naar het Historisch Centrum Genemuiden. Iedereen met (mogelijk) waardevolle spullen kan dan langs komen in het HCG en de artikelen ter taxatie aan hem voorleggen. Estié geniet op dit vlak bekendheid door zijn bijdrages aan ‘Tussen Kunst en Kitch’. De taxatietijden worden nog nader bekendgemaakt.

Verder is er van september tot en met juni een Stadsdichter actief, die (natuurlijk in het Gællemunigers) gedichten schrijft over vermeldenswaardige gebeurtenissen in Genemuiden. Deze gedichten worden in de lokale media gepubliceerd.

 

Naamsinzending bekroond: Op ’t Veergat

Op ‘t Veergat. Dat is de naam van het complex waarin onder andere Hema, Kwalitaria Genemuiden en Bakkerij Slager zijn gevestigd. Dat werd dinsdagmiddag bekend bij de officiële opening van het winkelcomplex. Lezers van Genemuiden Actueel konden eerder dit jaar een naam indienen. Maar liefst honderd mensen deden dat. De gekozen naam werd ingediend door de stichting Vrienden van Oud Genemuiden.

Tekst en foto's: Enrico Kolk

“Er is jaren gepraat over en gewerkt aan de vernieuwing van het centrum van Genemuiden”, zei burgemeester Bilder in zijn toespraak. “We zijn er nu enorm op vooruitgegaan en staan hier in een mooi stukje Genemuiden.” De naam van het complex duidt ook op vooruitgang, volgens de burgervader. “Wat eerst een veergat was, is nu een kloppend winkelhart.”

De 11-jarige Rutger van der Vlist overhandigde het naambord aan de burgervader. Als cadeautje voor zijn verjaardag, die hij vandaag viert, ontving hij uit diens handen een snoeppot.

Het Veergat

Het voormalige Veergat op de plaats waar nu Juwelier Brouwer is gevestigd

40 jaar St. Vrienden van oud Genemuiden!

Dit jaar viert de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden haar 40-jarig jubileum. Geheel in stijl van de Stichting wil ze dit vieren met de hele bevolking, en wel door de organisatie van een aantal  grotere activiteiten door het hele seizoen 2015/2016 heen. De activiteiten zullen heel divers van aard zijn, zodat de hele bevolking aan haar trekken zal komen. Onderdeel is het werk van een stadsdichter.

logovriIn de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden vinden Het Historisch Centrum (voorheen de Oudheidkamer), de Gællemuniger Taelkrink, de Klederdrachtgroep en de Werkgroep Stamboomonderzoek onderdak. Elke werkgroep zal de komende tijd één of meer jubileumactiviteiten ontplooien. Zo komt binnenkort de oude Genemuider raadstafel, thans onderdeel uitmakend van de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam, naar Genemuiden. Hij zal in het najaar te bewonderen zijn in het Historisch Centrum.

Verder zal er van september tot en met juni een Stadsdichter actief zijn, die (natuurlijk in het Gællemunigers) gedichten schrijft over vermeldenswaardige gebeurtenissen in Genemuiden. Tijdens Genemusiment, op 19 september, organiseert de Stichting in het Historisch Centrum ‘Tussen Pronk en Prul’ : een taxatiedag voor (al of niet) waardevolle spullen, met één van de taxateurs van het programma ‘Tussen Kunst en Kitch’ als deskundige.

En verder staat er voor dit jaar nog een verzamelaarsbeurs op het programma, er komt nog een avond met een spreker, stamboom-geïnteresseerden komen de aanstaande winter aan hun trekken, en ook daarna staan nog enkele grotere activiteiten gepland. kortom: voor iedereen die in de historie van Genemuiden en haar taal is geïnteresseerd, is er het komende seizoen veel te beleven. Via de lokale pers zullen de activiteiten steeds tijdig worden aangekondigd. Aankondigingen van jubileumactiviteiten zijn herkenbaar aan het bovenstaande logo.

Koopjes op de Biestemærk!

De St. Vrienden van Oud Genemuiden zal op 21 oktober weer met een stand op de Biestemærk aanwezig zijn, dit keer met enkele bijzondere aanbiedingen.

Het Historisch Centrum Genemuiden heeft onlangs een verzameling oude, originele ansichtkaarten van Genemuiden aangekocht. Daarmee heeft ze haar bestaande collectie flink uit kunnen breiden. De verzameling bevatte evenwel ook dubbele exemplaren en deze zullen tijdens de Biestemærk op de kraam worden aangeboden. De (soms zeldzame) ansichtkaarten variëren in datering van rond 1900 tot ongeveer 1970 en met de ouderdom varieert ook de prijs van de kaarten.

Verder heeft de Taelkrink flink geruimd op de boekenafdeling van het Historisch Centrum. De al wat oudere dialectboekjes zullen op de biestemærkkraam in bundels van vijf verschillende exemplaren worden aangeboden, voor de prijs van € 5,- per bundel. Zowel ansichtkaarten als dialectboekjes zijn daarmee originele én goedkope presentjes voor de feestdagen !

Uiteraard is ook het Historisch Centrum tijdens de Biestemærk geopend voor publiek

Uitslag Kniepliende-wedstrijd

033 Genemusiment 2011 KN

Tijdens Eikoerei is er bij het Historisch Centrum een wedstrijd ‘wasgoed in de kniepliende kniepm’ gehouden. Een bepaalde hoeveelheid wasgoed moest zo snel mogelijk in de kniepliende worden gewerkt, waarbij dan de tijd werd opgenomen.

Als winnaars van deze wedstrijd zijn uit de bus gekomen:

1e plaats: Maria van Dijk (2.47 min.)

2e plaats: Marrie van Lente (2.58 min.)

3e plaats: Hilly Krabbe-van Olst (3.02 min.)

4e plaats: Henrike Bosman (3.04 min.)

5e plaats: Ria Bruintjes-van Dijk (3.11 min.)

Opening expo petroleumkelder

Petroleumkelder_openingPetroleumkelder_opening02

Burgemeester Bilder, Rijk van Dijk (vrijwilliger Stichting Promotie Genemuiden) en Wim Beens (vrijwilligers Tapijtmuseum) openden donderdag officieel de expositie in de petroleumkelder en op de Sas. Ze rolden een originele Genemuider mat uit om de bezoekers naar binnen te lokken. De expositie moet bezoekers en inwoners wijzen op de drie aantrekkelijke Genemuider musea: het Historisch Centrum, het Tapijtmuseum en Stoomgemaal Mastenbroek.

Het idee is afkomstig van de Stichting Promotie Genemuiden die ook werkt aan het behoud van turfschip De Vijf Gebroeders, dat donderdag ook lag afgemeerd bij de Sas. Veel lokale en regionale media was op de opening afgekomen, waaronder RTV Oost. Burgemeester Bilder zag het tevreden aan. “Vanaf het moment dat ik in deze gemeente werk verbaast het mij dat we ons product niet voor het voetlicht brengen. Een project doet dat wel. Een mooi initiatief”, aldus Bilder.

De burgemeester greep de opening aan om de vele vrijwilligers van de musea en de Stichting Promotie Genemuiden een compliment te geven. Ook verwees hij naar de bemanning van de Vijf Gebroeders. “Die zetten zich enorm in en genieten tegelijkertijd zelf. Dat is de juiste combinatie om zaken tot stand te brengen.”

Namens de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden deed Robert Pleijsier nog een kort woord. Hij wees op de prachtige aanvulling die de musea krijgen door de 6-daagse openstelling van de kelder voor de voorbijkomende (water)toerist. Daarnaast kunnen de Genemuidenaren genieten van de geopende kelder. “Laten we hopen op een goede spin-off”.

De petroleumkelder stonden jarenlang leeg nadat ze begin van deze eeuw zijn gerenoveerd. Ze zijn in 1868 gebouwd na de zoveelste stadsbrand, waarbij dit keer een derde van Genemuiden afbrandde. Daarom mocht binnen de bebouwde kom geen brandstof worden opgeslagen. De petroleum lag vanaf dat moment in de nieuwe kelders bij de Sas. Dat waterwerk moest bovendien Genemuiden tegen de regelmatige overstromingen beschermen.

Historicus Henk Beens wees nog eens op de omvang van dat project. “Dat kostte twee keer de gemeentebegroting. Ongelooflijk, maar hard nodig.”

Gerrit Jan Bosman van de Stichting Promotie Genemuiden wees er bij zijn welkomswoord op dat de petroleumkelders belangrijk voor Genemuiden zijn, zeker nu ze een nieuwe invulling hebben. “Toeristen blijven niet lang in Genemuiden hangen. Voordat je het in de gaten hebt, zijn ze al op de Kamperzeedijk of over de pont. Wij proberen ze langer in de stad te houden. Daar hebben ook de winkeliers baat bij.” Rond de Sas zijn ook nieuwe informatieborden geplaatst. Bezoekers lezen daarop de historie van Genemuiden en het monument.

Voor de video van de opening, klik hier

Voorjaarsactiviteiten in het HCG

In het Historisch Centrum Genemuiden (voorheen de Oudheidskamer) zal vanaf 10 mei t/m 28 juni elke zaterdagmiddag iets bijzonders te beleven zijn. Natuurlijk is het museum dan geopend, maar elke week krijgt ook één activiteit van het Historisch Centrum bijzondere aandacht.

Dat begint op 10 mei met een stadswandeling. Onder leiding van een deskundige gids wordt een tocht gemaakt door het oudste deel van Genemuiden. Onderweg worden de deelnemers gewezen op talloze bezienswaardigheden, maar ook op kleine details in onze stad, waar men in het dagelijks leven aan voorbij gaat. Op 7 juni zal de stadswandeling worden herhaald.

Op zaterdag 17 mei en zaterdag 14 juni zullen er in het Historisch Centrum films worden vertoond. Inmiddels bezit het HCG een ruime collectie van bekende en minder bekende films die allemaal betrekking hebben op Genemuiden. Daaruit zal op deze middagen een keuze worden gemaakt.

Op de zaterdagen 24 mei en 21 juni is het de beurt aan de jeugd. Dan worden er in en rond het museum diverse kinderspelen georganiseerd. Wie durft kan o.a. proberen te lopen op stelten, men kan oefenen in ‘baanteln’ enz.

Op 31 mei en 28 juni wordt er een puzzeltocht georganiseerd. Deelnemers krijgen een vel met vragen en opdrachten (natuurlijk allemaal betrekking hebbend op historisch Genemuiden) en moeten Genemuiden in om de antwoorden te vinden. De minimumleeftijd voor deelname aan de puzzeltocht is 10 jaar.

Alle activiteiten vinden plaats of starten bij het Historisch Centrum Genemuiden, Hoek 27, en beginnen om 14.00 uur. Deelname is gratis.