Categoriearchief: Historisch Centrum Genemuiden

Hieronder het nieuws over ons museum, het Historisch Centrum Genemuiden.

Genemusiment 2013

Evenals voorgaande jaren zal de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden deelnemen aan Genemusiment met een aantal activiteiten:

  • De Oudheidkamer is open van 10.30 uur tot 17.00 uur.
  • Op de zolder is een kleine expositie over de Genemuider Grootburgerij. Van 11.00 uur tot 15.00uur is een kalligraaf aanwezig. Tegen een kleine vergoeding kan een Genemuider grootburger een oorkonde kopen, waarop is vermeld dat hij grootburger is van de Stad Genemuiden. Je gegevens worden op de oorkonde geschreven door de kalligraaf!
  • In de documentatieruimte is permanent een film te zien over oud Genemuiden.
  • De stadswandeling, in combinatie met een bezoek aan de oude begraafplaats, start om 10.45 uur en om 14.00 uur. Het verzamelpunt hiervan is vóór de Oudheidkamer. 
  • Bezoekers aan de Oudheidkamer en deelnemers aan de stadswandeling kunnen in de Oudheidkamer koffie of thee drinken met een krakeling voor € 1,-.
  • In de hof/tuin van deOudheidkamer wordt in het dialect voorgelezen door leden van de Taelkrink, aansluitend aan de stadswandelingen (± 12.15 uur en ± 15.30 uur).
  • In de Kaaihof wordt tweemaal een klederdrachtpresentatie gehouden (11.30 uur en 14.00 uur).

Genemusiment2013

Deelname aan de Family Fair in Genemuiden

Op 22 juni 2013 werkten we mee aan de jaarlijkse Family Fair in Genemuiden. Onze stichting was vertegenwoordigd in klederdracht, dialect en tentoonstelling.

Hieronder enkele foto’s van de voordracht van de Taelkrink en het optreden van de Mussnwassers (klederdracht). (Met dank aan GenemuidenActueel.nl en Breman.net)

0102130622_FF_31

Luiemotte 2013!

Woensdagavond 1 mei was er de prijsuitreiking van de Luiemotte. Omdat er dit jaar maar een luiemotte was gemaakt door o.a. de Fam. Brouwer en Kolk kreeg deze ook de eerste prijs, uitgereikt door burgemeester Bilder. De jury bestond dit jaar uit vrouwenvereniging Christenvrouw van de Hervormde Gemeente. De ouders wilden ondanks dat er dit jaar weinig veldbloemen waren de traditie in stand houden! We doen een oproep aan iedereen voor het maken van een Luiemotte voor het komende jaar! (met dank aan GenemuidenActueel)

Luiemotte2013-1Luiemotte2013-2 

Luiemotte 2013!

Over een week hopen we, dat er weer luiemottes door Genemuiden trekken.Tussen7.30 en 8.00 uur moet men zich meldenbij de bibliotheek, waarna ze naar de kaai gaan, waar bij het oude stadhuis ereen jury staat, die gaat kijken naar de mooiste luiemotte.Om19.00 uur is de prijsuitreiking bij de oudheidkamer, door burgemeester Bilder.Wehopen op een goede opkomst.Watbetreft de oudheidkamer, die is, ondanks eerdere berichten, op koninginnedag geopend van 15.00 uur tot17.00 uur, daar er waarschijnlijk veel mensen thuis blijven, om defeestelijkheden rondom de kroning te volgen.

Luiemotte_2010

Terugblik Genemusiment 2012

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden kijkt met tevredenheid terug op een geslaagde dag. Al in de vroege morgen was de oude omroepersbel samen met de omroeper in Genemuiden te horen. De hof van de Oudheidkamer werd ingericht met stoelen voor de dialectlezingen en het gasstel werd geïnstalleerd voor het bakken van wentelteefjes. Voor de Oudheidkamer werd een tent opgezet met antieke schoolplaten. Na de opening om 10uur was er de hele dag een onafgebroken stroom met bezoekers welke kwamen voor de stadswandeling, een bezoek aan de Oudheidkamer, een dialectlezing of de overheerlijke wentelteefjes. Als stichting kregen we veel goede reacties, een opsteker om door te gaan!

Hieronder enkele foto’s, mede met dank aan Breman.net.

Zie ook de foto’s op de klederdrachtpagina van werkgroep de Mussnwassers.

120915_GNSM_Benny_1_189120915_GNSM_Benny_1_100120915_GNSM_Benny_1_101VeurleeznTuin2012_tn

Extra straatexpo tijdens Genemusiment over antieke schoolplaten

Door de jaren heen heeft de Oudheidkamer van de Hervormde school (nu Maarten Luther School) en de Gereformeerde Gemeenteschool (nu Réhobothschool) een groot aantal antieke schoolplaten gekregen. Schoolplaten zijn grote kartonnen platen die vroeger in de lagere scholen werden opgehangen als illustratie bij het onderwijs. De collectie van de Oudheidkamer bevat prachtige grote kaarten met platen uit de Vaderlandse en Bijbelse geschiedenis, Nederlands Indië en de natuur. De kaarten dateren uit de 19e eeuw en eerste helft 20e eeuw.

Voor de gelegenheid van Genemusiment heeft de stichting besloten een deel van de collectie, die normaal in een speciale schoolplatenbak zit, te exposeren. Op straat, voor de Oudheidkamer zijn een groot aantal van deze plaaten tijdens Genemusiment te bewonderen.

De expositie is absoluut een bezoekje waard!

Genemusiment 15 september 2012

110917_GNMS_Benny_167  034_Genemusiment_2011_KN

De naam ‘Genemusiment’ is ontstaan door de woorden Genemuiden, muziek en amusement samen te voegen tot een eigen naam voor dit evenement. Het evenement wordt gehouden in het centrum van Genemuiden, rond de haven, in de plaatselijke musea, Hervormde kerk, petroleumkelders, in de hof van de familie van Dalfsen en wooncentrum de Meente.

Evenals voorgaande jaren zal de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden deelnemen aan Genemusiment met een aantal activiteiten. De Oudheidkamer is open van 11.00 tot 17.00 uur. Op de eerste verdieping is een expositie te zien over ‘nuttig handwerken’. In de documentatieruimte is permanent een film te zien over oud Genemuiden. In de hof/tuin van de Oudheidkamer worden wentelteefjes gebakken en verkocht. Op straat, voor de Oudheidkamer staat een tent met een expositie antieke schoolplaten uit Genemuider scholen.

De stadswandeling, in combinatie met een bezoek aan de oude begraafplaats, start om 10.45 uur en om 14.00 uur. Verzamelpunt is vóór de Oudheidkamer. Na afloop wordt de deelnemers van de stadswandeling in de Oudheidkamer koffie/thee aangeboden met een krakeling. In de hof/tuin van de Oudheidkamer wordt voorgelezen door leden van de Taelkrink, aansluitend aan de stadswandelingen (± 12.00 uur en ± 15.15 uur). De Taelkrink leest om 14.30 uur ook voor in de Meente.

Oftewel, Genemusiment belooft weer een dag te worden die niet gemist mag worden! Voor het volledige programma zie www.sceggenemuiden.nl

1 mei: Luiemotte!

Luiemotte_2010

Volgens de traditie wordt dit feest gevierd op de eerste dag van mei. Al sinds mensenheugenis is het de gewoonte, dat dan in de vroege ochtend de luiemottes door de straten van Genemuiden trekken. Met hun gebel en gezang wekken zij de langslapers en roepen hen op uit bed te komen. Ook dit jaar zal de St. Vrienden van Oud Genemuiden deze traditionele voorjaarsviering weer organiseren.

Een luiemotte maken is niet zo moeilijk als het lijkt: de basis wordt gevormd door een ladder met daaroverheen een wit laken. Verder kan er wat gaas of een gebogen buis worden gebruikt om wat vorm aan het geheel te geven.

Het belangrijkste is echter de versiering. Omdat het om een lentefeest gaat, moet die voor het overgrote deel uit weidebloemen bestaan: dotterbloemen, madeliefjes, pinksterbloemen, wat de natuur op het moment maar biedt is goed. Een enkel lint of iets dergelijks is geen probleem, maar bij dit lentefeest horen vooral veel bloemen!

Een luiemotte is ook géén praalwagen. Huisjes, hooibergen enz. horen er niet op! Wat wel authentiek is, is een koepeltje of een afdakje, bogen, rondingen enz., alles weer versierd met veldbloemen. Ook kan er een klein kind (of een pop) in pyjama of nachtponnetje worden meegedragen, want de luilakken worden immers gemaand om op te staan!

Rond een luiemotte moeten niet teveel mensen lopen. De St. Vrienden van Oud-Genemuiden heeft als maximum per luiemotte acht personen gesteld, maar vaak is vijf of zes al wel voldoende. Bij meer mensen die mee willen doen kunnen er beter twee luiemottes worden gemaakt.

Op de ochtend van vrijdag 1 mei mogen de luiemottes tussen 7 en 8 uur vrij door Genemuiden trekken. Ze moeten zich echter in die periode één keer melden bij de controlepost die op het pleintje voor de bibliotheek aan de Pr. Irenestraat staat, en wel vóór kwart voor acht. Om 8 uur verzamelen de luiemottes zich op de Kaai, voor het gemeentehuis. Daar zal dan de beoordeling door de jury plaatsvinden, terwijl de deelnemers tevens een versnape­ring wordt
aangeboden.

’s Avonds om zeven uur worden de luiemottes weer bij de Oudheidskamer verwacht voor de prijsuitreiking.

Foto’s van voorgaande jaren, Breman.net:

2010

GenemuidenActueel:

2008 2009 2010

(Foto met dank aan GenemuidenActueel.nl)

Luiemotte, Unesco immaterieel Erfgoed?

Luiemotte_Unesco

Wij doen mee met het Jaar van het Immaterieel Erfgoed.

In 2012 staat het Immaterieel Erfgoed in de schijnwerpers. Reden is dat Nederland in dat jaar het unesco Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed gaat ondertekenen. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (vie) heeft daarom 2012 uitgeroepen tot een bijzonder jaar om het immaterieel erfgoed extra in de belangstelling te zetten. Omdat wij ons inzetten voor immaterieel erfgoed doen wij ook mee en vragen wij aandacht voor ons erfgoed.

Immaterieel erfgoed gaat over tradities en rituelen die mensen zo belangrijk vinden dat ze deze willen doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Dat kunnen tradities zijn die iedereen kent, zoals de Elf stedentocht, het Sinterklaasfeest of de beschuit met muisjes bij een geboorte, maar er horen ook gebruiken bij die minder bekend zijn. Heel veel mensen in Nederland houden zich onbewust bezig met imma terieel erfgoed. Immaterieel erfgoed kan gaan over gebruiken bij geboorte, huwelijk en dood, om feesten door het jaar heen, om verhalen, ambachten en kunsten, maar ook om tradities die te maken hebben met eten, volkswijsheden of alledaagse rituelen.

Om de aandacht te vestigen op het belang van immaterieel erfgoed heeft unesco een verdrag op gesteld om het immaterieel erfgoed te beschermen. Nederland gaat dit verdrag dit jaar onder tekenen. Daarmee verplicht het zich om het immaterieel erfgoed op zijn grondgebied in kaart te brengen en om maatregelen te nemen om mensen die betrokken zijn bij immaterieel erfgoed in staat te stellen dit immaterieel erfgoed door te geven aan toekomstige generaties.

Wij zijn trots op ons immaterieel erfgoed en hopen dat nog vele generaties na ons hiervan zullen genieten. Daarom willen wij onze kennis en liefde doorgeven. Het unesco Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed zal ons hierbij helpen.

Meer informatie: www.jaarvanhetimmaterieelerfgoed.nl