Categoriearchief: Statisch

In herinnering: oud-voorzitter Willem Mateboer

Met verslagenheid delen wij u mee dat op donderdag 27 maart jl. in Zwolle onze oud-voorzitter Willem Mateboer is overleden. We verliezen in hem een hartelijke en bezielende persoonlijkheid. Wat heeft hij veel betekend voor alle onderdelen van onze stichting en wat was hij een bron van enorm veel informatie. Hoewel historisch geïnteresseerd bleef bij hem de tijd niet stilstaan maar ging hij volop mee in het digitale tijdperk. We zullen hem missen en wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte toe.

4_1129-2_uitsn

(Foto: Voor de Oudheidkamer in gesprek met burgemeester Bilder van Zwartewaterland, september 2011.)

Achtergrond

Toen Jannie Bakker in 1973 haar verzoek richtte aan de dialectschrijvers van Genemuiden om zich te verenigen, was Willem ook één van de tien schrijvers die op die oproep reageerde.

Naast zijn werk, als econoom en later als leraar en directeur van een scholengemeenschap voor economisch en administratief onderwijs was hij toen al jaren lang bezig met het verzamelen van woorden in het Gællemunigers, namen van landerijen en waterlopen scheldnamen en verder alles wat bij dat stukje “Gælleminiger eigen” behoorde.

De dialectschrijvers benoemden Willem tot voorzitter van hun club, die de door Dirk van der Haar bedachte naam “Gællemuniger Taelkrink” kreeg. Toen de bezigheden verder werden uitgebreid werd dat alles overkoepeld door de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. 

Al vroeg hield Willem zich ook bezig met de Genemuider geschiedenis. In 1947 trad hij daarmee voor het eerst naar buiten door een inleiding te houden op een jaarvergadering van de Jeugdverenigingen van de Gereformeerde Gemeene over  de grote slag bij Genemuiden tussen de hertog van Gelre en de veldoverste van Karel V, Georg Schenk, omstreeks 1522.

Die belangstelling voor geschiedenis werd nog verder aangewakkerd, doordat economische geschiedenis een onderdeel was van zijn economische studie. Genealogisch onderzoek naar de familie Mateboer en het meewerken in de redactie van “de Band  Mateboer”, stimuleerde dit alles nog meer.

Om de stichting Vrienden van Oud Genemuiden nog wat meer gestalte te geven zette hij in 1976 “Oud Nieuws” op; een blad dat nu nog eens in de vier maanden verschijnt waarin aandacht wordt besteed aan de diverse activiteiten van de stichting. Nog steeds lezen een duizend donateurs dat blad.

Tot zijn overlijden heeft hij verder op alle verschillende terreinen, waaronder ook met name de Taelkrink, historische bijdragen en de genealogiewerkgroep, de stichting ondersteund.

Publicaties

De verzameling van woorden in het Genemuidigers resulteerde in het uitgeven (in het jaar 2000) van het Gællemuniger Woordnboek en een herdruk in 2007.

Een half jaar later werd dit gevolgd door “Genemuiden in de verleden tijd”. Hierin wordt chronologisch de hele Genemuider historie van ongeveer 1200 tot 1580 behandeld. Dit als het resultaat van jarenlang vorsen in plaatselijke, provinciale en landelijke archieven.

Begin 2003 werd dit opgevolgd door “Genemuiden en het kasteel”, waarin nagenoeg alles wat er over het Genemuider Blokhuis valt te vertellen is vastgelegd.

Tenslotte verscheen in de zomer van  2006 zijn boek “Genemuiden en de kerk”. Twee eeuwen kerkhistorie . Het ontstaan van de kerk van Genemuiden  en de verdere lotgevallen daarvan worden daarin beschreven tot omstreeks 1800. Met genealogische gegevens van de predikanten. De grens 1800 werd gekozen omdat door de Franse Revolutie er grote veranderingen in het bestuur van de kerk  en de gehele samenleving optraden.

Collectie Historisch Centrum Genemuiden

 

Het Historisch Centrum Genemuiden, het onderkomen van de Stichting Vrienden van oud Genemuiden, is een museum op zich. Naast een stijlkamer uit het begin van de 20e eeuw, een keukentje, een origineel vooroorlogs winkeltje en een timmermanswerkplaats is er een permanente expositie over de geschiedenis van Genemuiden. De expositie schenkt aandacht aan alles wat maar met het verleden van Genemuiden te maken heeft: bodemvondsten, gebruiksvoorwerpen, plaatselijke curiosa, voorwerpen van historisch belang, enz.
 
PermExpo
museum3
 
In de leesruimte bevindt zich veel papier. Foto’s, oude kranten, boeken, aktes, tekeningen. Alles wordt zorgvuldig bewaard en per onderwerp bijgehouden. Vooral de afdeling foto’s en genealogie nemen een belangrijke plaats in in deze ruimte.
  • Klik hier voor een inventaris / overzicht van de beschikbare boeken en tijdschriften
  • Klik hier voor een overzicht filmmateriaal
Op de zolder is een vitrine met daarin de de meest voorkomende klederdrachtmutsen van Genemuiden. Ook wordt een schaalmodel van 16e eeuws Genemuiden getoond. Een filmhoek maakt het bekijken van videomateriaal mogelijk. Daarnaast worden op zolder vaak exposities gehouden over onderwerpen met betrekking tot Genemuiden.
 
Ontstaan
In april 1974 hield de Genemuidiger Taelkrink één van de eerste presentatieavonden voor het publiek. Dit ging vergezeld met een kleine tentoonstelling van oude voorwerpen uit Genemuiden. Deze kleine expositie in april 1974 legde de grondslag voor de Oudheidkamer. De collectie voorwerpen breidde zich uit en men ging uitzien naar een gebouw om ze permanent te exposeren. Na enig overleg bood het gemeentebestuur het pan Hoek 27 aan, een onbewoonbaar verklaarde woning. Men aanvaarde het aanbod. Na veel ploeteren kon men op 1 februari 1975 de deur openen van de Oudheidkamer. Het tijdstip was gunstig, want in 1975 werd het 700-jarig bestaan van de stad Genemuiden herdacht, waardoor men veel bezoekers trok.
museum4
 
Met deze Oudheidkamer was Genemuiden een cultuur bezit rijker geworden. Echter al spoedig bleken de nadelen van dit oude pand, het lekte overal en het was vochtig, zodat waardevolle papieren niet meer ondergebracht konden worden. Na enkele jaren ondergebracht te zijn geweest in de Klaas Benninkstraat, werd Stichting Vrienden van oud Genemuiden een nieuw pand aangeboden door het stadsbestuur. Het oude pand Hoek 27 zou geheel worden vernieuwd en aan de oudheidkamer ter beschikking staan. In december 1981 werd in een sneeuwstorm door het oudste lid van de stichting dr. D. van der Haar de eerste steen gelegd. In september 1982 werd het nieuwe pand, dat in oude stijl weer was opgetrokken, feestelijk geopend. Met de opening van dit pand was Genemuiden een prachtig museum rijker geworden. Een museum dat absoluut een bezoek waard is.
 
museum5
In 2014 besloten de gezamenlijke vrijwilligers dat gezien de vele activiteiten die worden ondernomen vanuit de Oudheidkamer en de brede tentoongestelde collectie, dat de naam Historisch Centrum Genemuiden een beter recht doet aan het doel en de plek van het museum in Genemuiden. Sindsdien gaat het museum dus onder een nieuwe naam door het leven.
 

 

Openingstijden

 

Hist. Centrum Genemuiden
Openingstijden
Hoek 27 Elke zaterdagmiddag 14.00 – 17.00 uur
8281 AW Genemuiden Koningsdag 13.00 – 17.00 uur
T 038 38 55 801 (museum) Biestemærk (3e dinsdag van oktober) 13.00 – 17.00 uur
T 038 38 55 472 (secr.) Groepen op afspraak
I info@oudgenemuiden.nl
Entreeprijzen
Volwassenen € 2,00
Kinderen tot 12 jaar € 1,00
Donateurs gratis

Oud nieuws of ‘Old ni-js’

Is een uitgave de Stichting Vrienden van oud Genemuiden, verschijnt drie keer per jaar en staat boordevol met oud nieuws over Gællemuun. In januari 1976 verscheen de eerste uitgave bestaande uit 4 pagina’s formaat A5.

Ondertussen is er veel verandert in  en rond het blad, na een paar gedaanteverwisselingen in de afgelopen 32 jaar heeft het blad sinds september 2008 een gelikte uitstraling en is omgedoopt tot “Old ni-js”. Deze vernieuwde uitgave is in Genemuiden eenmalig huis aan huis verspreid en de daaropvolgende donateuractie heeft veel nieuwe vrienden opgeleverd en dat komt de kwaliteit en oplage van het blad ten goede.
De omslag heeft een kleurenfoto van het Historisch Centrum in de huidige staat en binnenin vind u informatie uit vroeger tijden aangevuld met krantenknipsels en (groeps) foto’s  van verenigingen en scholen.

Hoofdredacteur van het blad is Wout van Olst.

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden bestaat uit een groep van ongeveer dertig enthousiaste liefhebbers van oud Genemuiden. Draagt u oud Genemuiden een warm hart toe en zou u ook af en toe hier wel iets voor willen doen, dan is deze groep ook iets voor u.

Donateurschap is natuurlijk ook een mogelijkheid. Voor de kleine bijdrage van € 5,00 per jaar krijgt u drie keer per jaar de uitgave Old Ni-js (Oud Nieuws) toegestuurd. Dit blad staat boordevol met oud nieuws over Genemuiden. Daarnaast heeft u gratis toegang tot het Historisch Centrum. Donateur worden kan door een mailtje te sturen aan info@oudgenemuiden.nl, met daarin je naam en adresgegevens.

Historie

De geschiedenis van Genemuiden!

Het scheepsmodel “Stad Genemuiden”

Verhalen uit vroeger tijd boeien de mensen vaak uitermate. Boeien vooral die mensen die nog juist heugenis hebben
aan de tijd waarin de gebeurtenissen plaatsvonden. Het is dan alsof er een brug geslagen wordt tussen het verleden en het heden. De “goede oude tijd” krijgt glans en glorie wanneer op een gure winteravond bij een warme kachel de reeds lang geleden gebeurtenissen opnieuw verteld worden.
Op de volgende pagina willen we eens zo’n oude geschiedenis in de herinnering terugroepen.

Winkel

Prijslijst artikelen Historisch Centrum Genemuiden

BOEKEN

A. Historie

Omschrijving

Prijs

Het erfgoed der vaderen

€ 15,00

Genemuiden en de kerk

€ 21,50

Om hen te onderwijzen

€ 4,50

Tot kinderen en erfgenamen

€ 4,50

In Genemuiden is niets gebeurd

€ 2,50

 

B. Dialect, verhalen en gedichten

Omschrijving

Prijs

Gaellemuun en ‘et Gaellemunigers

€ 11,50

Gaellemuniger woordnboek

€ 18,00

Ofgelaeden treinen

€ 11,25

Van Papoea tot Genemuiden € 10,00

Meer geliek as eigen

€ 10,00

Gaelledichies

€ 9,95

Meinsn

€ 9,00

Bijna is de cirkel rond € 5,00

Dit is wat ik heb gevonden (2 dln)

€ 4,00

’t Eerste baksel

€ 3,00

Een nummertien ni-je eerappels

€ 2,75

Een nössien kiefte-eiers

€ 2,75

Een krulewaegn vol koestaejn

€ 2,75

Is ’t noe dat ’t pas begint?

€ 2,50

De vliegende slonde

€ 2,50

Misdaad en zo

€ 2,50

De keuze

€ 2,50

Pas op veur de boezekerel!

€ 2,50

Grenzen

€ 2,50

Pluzen

€ 2,50

Wanneer bin ie riepe

€ 2,00

T’uj of te fuj

€ 2,00

 

C. Folklore, tradities en omgeving

Omschrijving

Prijs

Om het spel en de knikkers

€ 27,20

 

D. Voor kinderen

Omschrijving

Prijs

In de buuzn

€ 4,50

Aerm de melkvaerder

€ 2,00

Wij krieng de dörsmesiene

€ 2,00

 

E. Laatste exemplaren

Omschrijving

Prijs

Een stoepe van tiene (1 exemplaar)

€ 2,50

De aandre wereld (1 exemplaar)

€ 1,50

 

F. Genealogie

Omschrijving

Prijs

Stamboom familie Post Genemuiden

€ 25,00

 

Stadswandeling en fietsroute

Omschrijving

Prijs

Stadswandeling Genemuiden

€ 2,50

Fietsroute Genemuiden

€ 2,50

 

Kalenders en kaarten

Omschrijving

Prijs

Verjaardagskalender (dialect)

€ 5,00

Verjaardagskalender

€ 2,00

Fotokaarten

Per stuk € 0,90

Per 5 € 4,00

Kerst- en nieuwjaarskaarten

Per 4 € 1,00

 

Overig

Omschrijving

Prijs

Herdenkingsmunt 700 jaar stad

€ 1,00

Stijfsel

€ 2,00

Sticker van Genemuiden € 0,50

Werkgroepen

De activiteiten zijn verdeeld in een viertal werkgroepen.

Klik links voor de verschillende afdelingen.