Categoriearchief: Uncategorized

Jaarverslag 2021

STICHTING VRIENDEN VAN OUD GENEMUIDEN 

    

We kijken terug op het jaar 2021. Het tweede jaar waarin we in de greep waren van het corona-virus. Dachten we aan het begin van het jaar nog dat we het coronavirus door middel van vaccinatie de wereld uit zouden helpen, niets bleek minder waar te zijn. Aan het eind van het jaar bleek dit ijdele hoop te zijn.

Lees verder

Historisch Centrum open op Koningsdag

Op Koningsdag is het Historisch Centrum Genemuiden geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. In december 2021 is gestart met het renoveren en opnieuw inrichten van de Binnenhaven. Een onderdeel van deze werkzaamheden was het uitbaggeren van de haven. Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden hebben de vondsten, die bij het baggeren boven water kwamen, nagekeken.

Lees verder

Hebt u hart voor Genemuiden?

U kent ons als een actieve stichting die zich inzet voor de cultuur(historie) van onze woonplaats Genemuiden: de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar mensen die net als wij Genemuiden een warm hart toedragen en het leuk vinden om met de cultuur en geschiedenis van Genemuiden bezig te zijn.

Lees verder

100 jaar pontramp DEEL 5 : Als je de veerman bent…

Middels de onderstaande link is vandaag de vijfde en laatste aflevering van de documentaire reeks over de ramp met de pont te bekijken. In deze aflevering ligt de focus op de veerman Thijs Velthuis: zijn werk, verantwoordelijkheden, het dilemma waar hij voor stond en de fatale afloop. Maar ook: wie was hij en hoe ging het verder met zijn gezin? Ter afsluiting het lied ‘Et Diep’.

Alle afleveringen van deze documentaire reeks zijn ook in de toekomst terug te vinden op deze website van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden: www.oudgenemuiden.nl.

100 jaar pontramp DEEL 4 : De schok te boven?

Middels de onderstaande link is vandaag de vierde aflevering van de documentaire reeks over de ramp met de pont te bekijken. Daarin horen we o.a. hoe Genemuiden langzaam maar zeker de draad weer oppakt, maar ook hoe de ramp doorwerkt in het leven van de nabestaanden.

Morgen het verhaal van de veerman en zijn zoon, Thijs en Jan Velthuis. Zijn taken en verantwoordelijkheden, en het onmogelijke dilemma waar hij voor werd geplaatst, met de fatale afloop. En hoe ging het eigenlijk verder met zijn weduwe en haar dochters?   

Wat tenslotte nog rest zijn de onbeantwoorde vragen en de verdronken dromen, vastgelegd in een lied. Dit alles morgen in de vijfde en laatste aflevering van deze documentaire reeks

100 jaar pontramp DEEL 3 : Wat kwamen die veldwachters van buiten Genemuiden hier doen?

Middels de onderstaande link is vandaag de derde aflevering van de documentaire reeks over de ramp met de pont te bekijken. Met verhalen over veer en veerhuis, de levensverhalen van de veldwachters en van een eenvoudige weduwe en een lied over een huilende stad.

Maar er zijn nog meer verhalen, meer slachtoffers. Er verdronk ook een jong echtpaar dat drie kleine kinderen naliet; Hoe ging het verder met hen, kwamen ze de schok ooit te boven? En dan Grietje, dat aandoenlijke 17-jarige meisje… Haar herinnering wordt morgen bezongen in aflevering vier.