Categoriearchief: Uncategorized

Historisch Centrum open op Koningsdag

Op Koningsdag is het Historisch Centrum Genemuiden geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. In december 2021 is gestart met het renoveren en opnieuw inrichten van de Binnenhaven. Een onderdeel van deze werkzaamheden was het uitbaggeren van de haven. Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden hebben de vondsten, die bij het baggeren boven water kwamen, nagekeken.

Lees verder

Hebt u hart voor Genemuiden?

U kent ons als een actieve stichting die zich inzet voor de cultuur(historie) van onze woonplaats Genemuiden: de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar mensen die net als wij Genemuiden een warm hart toedragen en het leuk vinden om met de cultuur en geschiedenis van Genemuiden bezig te zijn.

Lees verder

100 jaar pontramp DEEL 5 : Als je de veerman bent…

Middels de onderstaande link is vandaag de vijfde en laatste aflevering van de documentaire reeks over de ramp met de pont te bekijken. In deze aflevering ligt de focus op de veerman Thijs Velthuis: zijn werk, verantwoordelijkheden, het dilemma waar hij voor stond en de fatale afloop. Maar ook: wie was hij en hoe ging het verder met zijn gezin? Ter afsluiting het lied ‘Et Diep’.

Alle afleveringen van deze documentaire reeks zijn ook in de toekomst terug te vinden op deze website van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden: www.oudgenemuiden.nl.

100 jaar pontramp DEEL 4 : De schok te boven?

Middels de onderstaande link is vandaag de vierde aflevering van de documentaire reeks over de ramp met de pont te bekijken. Daarin horen we o.a. hoe Genemuiden langzaam maar zeker de draad weer oppakt, maar ook hoe de ramp doorwerkt in het leven van de nabestaanden.

Morgen het verhaal van de veerman en zijn zoon, Thijs en Jan Velthuis. Zijn taken en verantwoordelijkheden, en het onmogelijke dilemma waar hij voor werd geplaatst, met de fatale afloop. En hoe ging het eigenlijk verder met zijn weduwe en haar dochters?   

Wat tenslotte nog rest zijn de onbeantwoorde vragen en de verdronken dromen, vastgelegd in een lied. Dit alles morgen in de vijfde en laatste aflevering van deze documentaire reeks

100 jaar pontramp DEEL 3 : Wat kwamen die veldwachters van buiten Genemuiden hier doen?

Middels de onderstaande link is vandaag de derde aflevering van de documentaire reeks over de ramp met de pont te bekijken. Met verhalen over veer en veerhuis, de levensverhalen van de veldwachters en van een eenvoudige weduwe en een lied over een huilende stad.

Maar er zijn nog meer verhalen, meer slachtoffers. Er verdronk ook een jong echtpaar dat drie kleine kinderen naliet; Hoe ging het verder met hen, kwamen ze de schok ooit te boven? En dan Grietje, dat aandoenlijke 17-jarige meisje… Haar herinnering wordt morgen bezongen in aflevering vier.

100 jaar pontramp DEEL 2 : Was burgemeester Groote Balderhaar ten Velde echt van adel?

Middels de onderstaande link is vandaag de tweede aflevering van de documentaire reeks over de ramp met de pont te bekijken. Daarin o.a. het levensverhaal van het burgemeestersechtpaar met de klinkende naam: Groote Balderhaar ten Velde.

Maar er vielen meer slachtoffers, er zijn meer verhalen. Dat Veerhuis, wat gebeurde daar allemaal? En wat hadden die twee veldwachters van buiten Genemuiden, Rook en Moedt, daarmee te maken? En die weduwe, Hilligje Eenkhoorn-Koes, wie was zij? Morgen aflevering drie…

100 jaar pontramp DEEL 1 : Hoe kon die pont nou vergaan…?

Middels de onderstaande link neemt de St. Vrienden van Oud Genemuiden u 100 jaar mee terug in de tijd: naar biddag 1922, de dag waarop de pont verging. Vandaag de eerste van vijf afleveringen, over wat er op 8 maart 1922 gebeurde.

Maar er is meer te vertellen. Eén van de slachtoffers was namelijk de burgemeester met zijn prachtige naam: Groote Balderhaar ten Velde. Was hij echt van adel?  En hoe pakte de verloofde van Cornelus Hulleman (Peternella van Rees) haar leven weer op na de ramp? Morgen vanaf 17.00 uur aflevering twee…

Orgel burgemeester na 100 jaar terug!

Donderdag 4 maart jl. is de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden eigenaar geworden van het orgel dat oorspronkelijk eigendom was van burgemeester Groote Balderhaar ten Velde. Dinsdag 8 maart, na de Stille tocht ter herdenking van de pontramp, zal het orgel worden getoond en ingewijd door enkele plaatselijke organisten.

Nadat het burgemeestersechtpaar Groote Balderhaar ten Velde in maart 1922 verdrinkt bij de ramp met de veerpont in Genemuiden, wordt de inboedel van hun woning aan de Westerkaai publiek verkocht. Meubelstukken komen bij allerlei mensen terecht. De vader van Reinier Belt, eigenaar van café De Moespot in Vollenhove, koopt uit de boedel een ronde tafel en het 

harmonium: een traporgel. Jarenlang staat het orgel bij hem in de woonkamer, die met schuifdeuren bij de gelagkamer aangetrokken kan worden.

Na het overlijden van caféhouder Reinier Belt in september jongstleden wordt het café opgeruimd. Dankzij het contact dat de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden eerder met mevrouw Belt heeft gelegd, werd er deze week door de testamentair executeur contact opgenomen en gemeld dat het harmonium door mevrouw Belt-Bosman wordt geschonken  aan de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Dat is wel een heel bijzonder geschenk op een heel bijzonder moment: een tastbare herinnering aan twee van de slachtoffers, nu het juist deze maand 100 jaar geleden is dat de pontramp heeft plaatsgevonden. Na 100 jaar is het instrument nu dus terug in Genemuiden.

Op dinsdag 8 maart zal er een stille tocht met kranslegging plaatvinden ter herdenking van de pontramp, precies 100 jaar geleden. Na afloop van de stille tocht zal burgemeester Bilder dit instrument met zijn bijzondere herrinnering aan de ramp onthullen in het Historisch Centrum Genemuiden. Aansluitend zullen enkele plaatselijke organisten het orgel bespelen.

Het harmonium of traporgel is van het destijds beroemde Amerikaanse merk Mason & Hamlin, telt 13 registers en is waarschijnlijk in 1892 gebouwd.  Volgens lokale orgelkenners is het bijzondere de aanwezigheid van een ‘subbas’ als register. Maar weinig harmoniums zijn hiermee uitgerust. De Genemuider organist Hendrik Post begeleidde met een Mason & Hamlin harmonium (met subbas) een tijdlang 500 kerkgangers in het Hervormd wijkgebouw.

De Vrienden van Oud Genemuiden maken herdenkingsfilm pontramp

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden heeft onlangs filmopnames gemaakt van de verhalen die zij nog heeft weten te achterhalen over de ramp met de pont.

Op 8 maart is het precies 100 jaar geleden dat de pont in een vliegende storm verging. Daarbij verloren elf van de veertien opvarenden het leven. Stichting VvOG is op zoek gegaan naar nabestaanden om uit te zoeken wat er in de diverse families nog leeft aan herinneringen en stuitte daarbij op indrukwekkende verhalen.

Aanvankelijk was het plan een publieksavond over dit onderwerp te organiseren. De voortdurende onzekerheid of een dergelijke avond begin maart door zou kunnen gaan heeft de werkgroep echter begin februari doen besluiten van dat voornemen af te zien en in plaats daarvan, in samenwerking met Podcastmeesters, de verhalen op film vast te leggen. Het resultaat is een vijftal filmpjes met verhalen, achtergrondinformatie en liedjes over de pontramp. In de week van 7 tot 11 maart zal er elke avond een aflevering openbaar worden gemaakt. Hierboven vindt u de introductiefilm. Verdere informatie volgt via de lokale media.

Stille tocht pontramp 1922-2022

Dinsdag 8 maart is het precies honderd jaar geleden dat de pont verging. Om de elf slachtoffers die daarbij vielen te herdenken wordt er die avond een stille tocht gehouden.

De ramp heeft indertijd een geweldige impact gehad op heel Genemuiden. Direct toen die avond het bericht bekend werd trokken talloze Genemuidenaren in de storm naar het Veer en toen de verschrikkelijke gevolgen duidelijk werden rouwde de hele stad.   

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden organiseert, om deze ramp te herdenken, op dinsdagavond 8 maart een stille tocht naar het monument bij het Veer. Daar zal burgemeester Bilder een toespraak houden en zal, rond het tijdstip dat honderd jaar geleden de pont verging, een krans worden gelegd. Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om 18.00 uur te verzamelen bij het Sasbrugje (westzijde). Om 18.10 uur start dan de stille tocht.