Dialectnieuws

Oproep: wie weet er nog wat van het ‘Hoeks’?

In de jaren voor- en waarschijnlijk ook nog wel nà de oorlog werd er in Genemuiden wel ‘Hoeks’ gesproken: een soort geheimtaal die men had ontwikkeld door letters of lettergrepen van een woord om te wisselen of toe te voegen. Sommigen waren er zeer bedreven in. Over het Hoeks is weinig tot niets vastgelegd en er zullen niet veel personen meer zijn die nog precies weten hoe het in elkaar zat. De Gællemuniger Taelkrink wil toch graag proberen de laatste resten vast te leggen. En wie weet is dat nog wel meer dan we denken!

De volgende vragen zouden we graag beantwoord zien:

  • Is er wat nauwkeuriger aan te geven in welke periode er Hoeks werd gesproken?
  • Wie spraken er Hoeks? Een bepaalde leeftijdscategorie, en/of een bepaalde buurt, en/of een bepaalde sociale klasse, of ….
  • Bij wat voor gelegenheid sprak men Hoeks?
  • Met wie werd Hoeks gesproken?
  • Weet u of het vrij algemeen gebruikt werd, of dat het eigenlijk maar een kleine groep was die het beheerste?
  • Weet u hoe het Hoeks in elkaar stak? Hoe men de woorden vormde? Werden er bijvoorbeeld lettergrepen of klanken toegevoegd / weggelaten / achterstevoren gezet? En deed men dat bij alle woorden, of alleen bij kernwoorden in een zin?
  • Kent u mensen die ons wellicht nog meer van het Hoeks kunnen vertellen, of het misschien zelfs nog spreken?

Hartelijk dank voor uw medewerking!

De Gællemuniger Taelkrink, Jannie Bakker

janniebakker@genemuiden.info

Museum
SVOG