Dialectnieuws

Veurleezn op zolder

Op vrijdag 15 maart vindt in het Tapijtmuseum aan de Klaas Benninkstraat 2A de jaarlijkse streektaalavond ‘Veurleezn op Zolder’ plaats. Zoals gebruikelijk organiseert de GællemunigerTaelkrink deze avond in het kader van “Meert-dialæctmoand”. De maand maart staat al jarenlang landelijk bekend als de dialectmaand. Regionale radio- entv-stations besteden deze maand extra aandacht aan de streektaal en er vinden diverse streektaalevenementen plaats. De plaatselijke dialectschrijvers, verenigd in deGællemuniger Taelkrink, sluiten met hun voorleesavond bij deze initiatieven aan. De Taelkrinkers brengen voor de pauze allen eigen (streektaal)werk: verhalen en gedichten in het Genemuider dialect. Na de pauze is ereen open podium: ook niet-taelkrinkers kunnen dan hun verhalen en gedichten laten horen. Er gelden drie regels: de bijdrage moet in de streektaal zijn geschreven, de voorlezer moet het zelf geschreven hebben en om organisatorische redenen mag een bijdrage niet langer duren dan 10 minuten. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer deelnemers aan het open podium uiterlijk 12 maart al even telefonisch laten weten dat ze een bijdrage zullen leveren (tel. 0578-692561, Riek van der Wulp), maar mocht iemand pas op de dag zelf de knoop tot deelname doorhakken, dan wordt hem/haar hetwoord ook niet geweigerd. Iedereen die geïnteresseerd is in de lokale cultuur is deze avond van harte uitgenodigd. De aanvang is om half acht en de zaal is vanaf zeven uur open. De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. De Taelkrink hoopt weerop een goede belangstelling en veel verborgen talent!

Museum
SVOG