Dialectnieuws

Avondje Veurleezn op Zolder

Op vrijdag 22 maart organiseert de Taelkrink weer ‘Veurleezn op zolder’. Deze jaarlijkse avond vol streektaalverhalen wordt traditiegetrouw in het Tapijtmuseum gehouden.

“Dit jaar heeft de avond een bijzonder tintje,” vertelt Jannie Bakker, “want de Taelkrink bestaat dit jaar 50 jaar. Dat vieren we pas als in 2025 de hele Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 50 jaar bestaat, maar helemaal onopgemerkt willen we het ook niet voorbij laten gaan. Zo was er de afgelopen twee maanden de ‘skriefcursus’ waar zich ook nieuw schrijftalent heeft gemeld. Daar verwachten we tijdens Veurleezn op zolder wel wat van!”

Maart is landelijk de dialectmaand en daar haakt de Taelkrink op in. Voor de pauze lezen de Taelkrinkers allemaal een nieuw verhaal voor. Na de pauze is het podium voor het publiek. Mensen in de zaal die ooit wat in het dialect hebben geschreven worden uitgenodigd dat dan te komen voorlezen. Vooraf aanmelden voor het Open Podium is voor de organisatie prettig; dat kan per mail (janniebakker@genemuiden.info) of per app of telefoon (06-38124504). Maar ook ‘last minute’ bijdragen zijn deze avond welkom. En wees niet bang dat u de enige bent, want er zijn al een aantal aanmeldingen binnen!

Veurleezn op Zolder wordt gehouden op 22 maart in het Tapijtmuseum, Klaas Benninkstraat 2a in Genemuiden. Aanvang 19.30 uur en de toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten is er bij de uitgang een collecte.

Museum
SVOG