Disclaimer

Algemeen
De inhoud van deze website en andere uitingen van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Stichting Vrienden van Oud Genemuiden wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Vrienden van Oud Genemuiden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden vindt het heel belangrijk om zich aan alle regels en afspraken te houden over alle gegevens die wij plaatsen op onze website. Alle informatie die wij plaatsen halen wij van bronnen waarvan we er vanuit gaan dat deze betrouwbaar zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kunnen wij niet instaan. Alle verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Vrienden van Oud Genemuiden kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken werkt. Stichting Vrienden van Oud Genemuiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stichting Vrienden van Oud Genemuiden worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden.

Verantwoordelijkheid
Als bezoeker van de website mag je de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden.

Specialisaties
Stichting Vrienden van Oud Genemuiden is niet verantwoordelijk en staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de vermelde specialisaties op deze site. Voor de zekerheid dien je dit altijd met jouw schoonheidsspecialist af te stemmen of telefonisch contact met Stichting Vrienden van Oud Genemuiden op te nemen.

Privacyverklaring
Stichting Vrienden van Oud Genemuiden gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Stichting Vrienden van Oud Genemuiden verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679).

Museum
SVOG