Genealogie,  Genealogie | Stambomen en publicaties

Beschikbare bronnen met genealogische informatie uit Genemuiden

Historisch Centrum Genemuiden

– Beschikbare genealogische bronnen, klik hier

 

Historisch Centrum Overijssel

– Archief Burgerlijke stand Genemuiden vanaf 1811
(zie hiervoor ook het programma Wiewaswie)

– Rechterlijk Archief Stad Genemuiden, (informatie)

– Rechterlijk Archief Schoutambt Genemuiden, (informatie)

 

Genealogieën

Jan Buzepol Genealogie Buzepol, afkomstig van de Zeedijk onder Genemuiden.

Richard van Schaik Genealogie Van Dalfsen en kwartierstaat Van Zon met diverse Genemuider families.

Albert de Leeuw (oud werkgroeplid) Algemene informatie en genealogische informatie diverse families.
Archieven

Historisch Centrum Overijssel Diverse archieven uit de regio, oud-archief van de gemeente Zwartewaterland, enz.

 

Andere bronnen

WatWasWaar Site met historisch kaartmateriaal o.a. kadasterkaarten 1832 met de eigenaar-gebruik tabellen.

Militieregisters Registers met militairen

Van papier naar digitaal Fotokopieën van doop- trouw- en begraafregisters uit heel Nederland

Koninklijke Bibliotheek Database met historische kranten en andere historische stukken

Family search Discover your family history. Site van de mormonen met veel genealogische informatie

StamboomSurfpagina Surfpagina met veel genealogie sites.

Genealogische trefwoorden Uitleg over latijnse uitdrukkingen, afkortingen, juridische termen etc.

Mensenlinq Overlijdensberichten uit de regio

Centraal Bureau voor Genealogie Nederlandse genealogie organisatie in Den Haag met veel bronmateriaal waar goed gezocht kan worden in de zalen en digitaal (uitgevers van het blad “Genealogie” en een jaarboek).

Museum
SVOG