Genealogie | Stambomen en publicaties

Boek stamboom familie Altena uit Genemuiden

Altena

Zaterdag 31 maart jl. hield de familie Altena een neven- en nichtendag in het Tapijtmuseum in Genemuiden. Tijdens die gelegenheid werden door de genealoog in de familie neef Jan Altena uit Hardenberg, twee boekjes met betrekking tot de stamboom Altena overhandigd aan de nicht Tiny Altena-v.d. Berg uit Genemuiden, secretaris van de vereniging Oud-Genemuiden.
Jan Altena deed verder onderzoek naar de oudst bekende stamvader Klaas Alberts uit omstreeks 1750 in Genemuiden en is daarbij uitgegaan van de versteende patroniem Winen, zoals hij dat in het ondertrouwboek van Mastenbroek heeft gevonden.
Verder terug in de tijd is een bijna onbegonnen werk, omdat alle doop-, trouw- en begraafboeken van Genemuiden bij de grote brand in 1868 verloren zijn gegaan. De boeken uit de omliggende plaatsen vormen dan een indirecte bron.
Dit onderzoek leverde een Wijne Alberts op, geboren in 1795 te Rosengaren in de gemeente Dalfsen. Hij is weer een zoon van Albert Wijnen afkomstig van Millingen in dezelfde gemeente. Deze zoektocht is gedocumenteerd in een boekje, dat ter beschikking is gesteld voor de bibliotheek in de oudheidkamer.
Het tweede boekje bevat de zoektocht naar de verbinding van de eerder genoemde Klaas Alberts in Genemuiden met Mientje Altona in Zwartsluis. Hierbij is Jan Altena tot de conclusie gekomen, dat Mientje Alberts Altona geboren is in Genemuiden en een zus is van Klaas Alberts Winen.
Een derde boekje is nog in voorbereiding. Hierin wordt naast de reeds bekende zus Trijntje Alberts in Genemuiden, getrouwd met Wolter Hammer, de zoektocht vastgelegd naar nog een andere zus Geesje Alberts en een broer Willem Alberts.
Na de stadswandeling onder leiding van de gids G.J. Westhoff, werden de boekjes tijdens het daarop volgende samenzijn aangeboden.

Foto met dank aan GenemuidenActueel.nl

Museum
SVOG