Genealogie

Overlijden Albert de Leeuw

Met verslagenheid geven wij u kennis dat op 14 november jl., in zijn woonplaats Kampen, is overleden onze mede vrijwilliger Albert de Leeuw.

Vele jaren heeft hij zich onvermoeid ingezet voor het verzamelen van stamboomgegevens, onder andere over onze plaats Genemuiden. Door zijn grote inzet zijn vele Genemuider en regionale familierelaties ontrafeld en aan de vergetelheid ontrukt. Gezien zijn grote kennis zal zijn heengaan een grote lege plaats achterlaten in de stamboomwerkgroep.

We wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte toe.

Albert_de_Leeuw

Museum
SVOG