Genealogie

Stamboomonderzoek van inwoners uit Genemuiden

Het voorouderonderzoek te Genemuiden verloopt tot 1811 in principe net zo als in andere plaatsen:

  1. Je zoekt eerst in familiekring naar de gegevens van je ouders en grootouders tot ca. 1920 want de gegevens uit de burgerlijke stand na die tijd zijn niet openbaar
  2. Voor de periode hiervoor zoek je bij het gemeentelijke archief van Zwartewaterland (dit gaat terug tot 1868) of in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle de geboorte-, huwelijk- en overlijdensaktes.

De kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 zijn te Genemuiden verbrand in 1868. De primaire, genealogische bronnen, die wel beschikbaar zijn in andere plaatsen, zijn dus in Genemuiden afwezig. Dat betekent niet dat er geen voorouders te Genemuiden te vinden van voor 1811, maar dat je dat via de secundaire bronnen moet doen. Van de kerkelijke boeken waren geen kopieën elders, maar wel van de openbare gegevens, zoals van de gemeentelijke burgerlijke stand, de notariële akten en ook de gemeentelijke akten inclusief de gerechtelijke akten van voor 1811.

De oude aktes en registers zijn vaak moeilijk te lezen door hun afwijkende schrijfwijzen, verschil in handschrift en door het ouderwetse taalgebruik. Na het doorworstelen van een paar aktes met behulp van voorbeelden lukt het vaak wel om de inhoud van de aktes te begrijpen. Verder hebben we geluk dat van een groot deel van de rechterlijke aktes samenvattingen zijn gemaakt en die zijn in te zien op het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle en op het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Pioniers in Genemuider stamboomonderzoek

Met behulp van de gegevens van voor en na 1811 zijn diverse genealogieën en/of parentelen uitgewerkt van Genemuidiger families. Het oudst bekende onderzoek was dat van Dr. W. van Dalfsen over de familie van Dalfsen. Hij was in staat om zijn voorouders terug te vinden tot circa 1600. Veel verder terug komen we in Overijssel meestal niet omdat veel gegevens in de 80-jarige oorlog verloren zijn gegaan. W. van Dalfsen was niet in staat om alle Van Dalfsen’s in Genemuiden terug te brengen tot een grote familie. Er bestaan minimaal 2 of 3 onafhankelijke families Van Dalfsen te Genemuiden.

Een andere pionier op het gebied van voorouderonderzoek te Genemuiden is Henk Hammer. Hij onderzocht eerst de gegevens van de familie Hammer te Genemuiden, Meppel e.o. Hierover schreef hij enkele boekjes. Tijdens dit onderzoek verzamelde hij veel gegevens van diverse Genemuider families en dit publiceerde hij in zijn boek “Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw.”. Dit zijn vooral deelparentelen van voorouders van Henk Hammer en dit zijn niet allemaal families te Genemuiden.

Bekende stamboomonderzoekers van Genemuider oorsprong zijn de broers Albert en Hendrik-Jan de Leeuw. Albert en Hendrik-Jan de Leeuw waren beiden lid van de werkgroep stamboomonderzoek binnen de Stichting Vrienden van oud Genemuiden. Hendrik-Jan overleed in 1998, Albert in 2013. Ze lieten een omvanrijke stamboomdatabase na met informatie over Genemuidenaren en streekgenoten.

Museum
SVOG