Boek stamboom familie Post uit Genemuiden

Op 2 januari 2010 werd in de Oudheidkamer het eerste exemplaar van de uitgave van het boek over de familie Post uit Genemuiden gepresenteerd.

 

De oudst bekende voorouder van bijna alle Genemuider Post-en woonde op de Sandbeld in Wanneperveen. In 1643 wordt Jan Jans Post aangesproken door zijn stiefzoon Thijs Claes Tassers, omdat zijn moeder Leijnties Ingen is overleden en er geen erfuiting was geweest bij het tweede huwelijk van zijn moeder. Jan Jans Post beloofd hem dat ‘sijn ligitima portie’ gelijk zal zijn als die van ‘nakinderen’, dat zijn dus de kinderen van Jan Post en Leijnties Ingen. De familie blijft aanvankelijk aan de Sandbeld wonen en zullen daar wel als turfgravers en rietsnijders hebben gewerkt.

Jan Jans Post achterkleinzoon Kees Jansz Post, geboren ca. 1700 aan de Sandbeld, trouwt met Beertje Jans Wint en zij kopen op 30 September 1726 erve ‘de Kluitenberg’ met ‘Huijs, Hof, Weij- en Hooijlant, waeraen ten Oosten Schenkensloot, ten westen de Gemiene Steege, ten noorden Gijsbert Dirks en ten zuiden Hendrik Harms Moedertjen naestaen gelandet en gelegen zijn’. Deze locatie heet nu Barsbeek 13. De familie hield zich daar bezig met de landbouw en turfgraven.

De kleinzoon van Kees Jansz Post, Harm Jans Post, geboren in 1763, trouwt ca. 1786 met Niesje Jans Belt en dit echtpaar woont eerst op erve ‘t Schaars en op De Kluitenberg in de Barsbeek. Later, en wel op 6 maart 1800 kopen ze een boerderij, gelegen direct aan de oostkant van de huidige Machinekolk in Mastenbroek, voor f 6000. Uit diverse aktes blijkt dat ze f 3000 contant hebben betaald en f 3000 leenden. In 1807 is er reeds f 1400 afbetaald. Ze verhuizen in september 1801 met attestatie van Vollenhove naar Mastenbroek.

Deze Harm Jans Post heeft gezorgd voor een omvangrijk nageslacht. Nakomelingen van hem woonden onder andere in Zwollerkerspel, Kampen (Kampereiland), Vollenhove/Sint-Jansklooster en Genemuiden. Bijna alle Genemuider Post-en hebben deze Harm Jans Post als voorvader. Één van zijn vele Genemuider nakomelingen is de hieronder afgebeelde Lubbertus Post (1889 – 1979).

 

 

 

 

Na jaren van gedegen onderzoek is de bekende Genemuider genealoog Albert de Leeuw er in geslaagd om deze omvangrijke familie Post in kaart te brengen. De uitkomst van dit onderzoek is neergelegd in een indrukwekkende uitgave. De eigenlijke genealogie wordt voorafgegaan door een inleiding over de “geschiedenis” van deze familie. De uitgave bevat bovendien talloze afbeeldingen.

Het eerste exemplaar van deze uitgave is op zaterdagmiddag 2 januari 2010 in de Genemuider Oudheidkamer gepresenteerd.

 

Er zijn nog enkele exemplaren van het boek in de Oudheidkamer te koop voor 25 EUR per stuk.