Nieuws

Historisch Centrum Genemuiden weer te bezoeken!

Door het vervallen van de meeste coronamaatregelen, wordt het Historisch Centrum Genemuiden vanaf zaterdag 26 februari 2022 weer opengesteld op de normale openingstijden (zaterdag’s van 14.00 tot 17.00 uur). Voor ons museum geldt dat er vanaf deze datum geen coronabeperkingen meer zijn. In december 2021 heeft het Historisch Centrum Genemuiden een oude zandloper in bruikleen gekregen. Deze zandloper is gemaakt tussen 1700 en 1800 en is gebruikt in de Hervormde Kerk in Genemuiden. Zandlopers stonden op of hingen aan de preekstoel en gaven aan hoe lang de preek mocht duren.

We hebben ook een interessante aankoop kunnen doen; een klokkenstel dat in bezit was van het burgemeestersechtpaar Groote Balderhaar ten Velde, dat is omgekomen tijdens de ramp met de pont op 8 maart 1922. Na hun overlijden is hun huisraad verkocht. Het klokkenstel is toen gekocht door Johannes en Hendrikje van de Berg – Mol en is in deze familie gebleven. Het klokkenstel heeft nu een plaats gekregen in ons museum.

Ben je benieuwd hoe het klokkenstel en de zandloper er uit zien en wil je kennis nemen van het verhaal achter de zandloper? Breng dan een bezoek aan het Historisch Centrum Genemuiden (Hoek 27).

Museum
SVOG