Nieuws

Historisch Centrum open op Koningsdag

Op Koningsdag is het Historisch Centrum Genemuiden geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. In december 2021 is gestart met het renoveren en opnieuw inrichten van de Binnenhaven. Een onderdeel van deze werkzaamheden was het uitbaggeren van de haven. Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden hebben de vondsten, die bij het baggeren boven water kwamen, nagekeken.

Van deze vondsten is in het Historisch Centrum Genemuiden een expositie samengesteld. Het baggerproject is ook zichtbaar gemaakt door middel van een maquette en er is een interessante documentaire gemaakt die in het museum te bekijken is.

Verder kunt u in het museum oud Genemuiden beleven! In de stijlkamer uit het begin van de 20e eeuw is een originele bedstee uit Genemuiden te vinden; bijzonder is een oud kabinet, in Genemuiden gemaakt, vol plaatselijk oud textiel. Sinds kort staan hier het orgel, een klokkenstel en een tafeltje die destijds eigendom waren van het burgemeestersechtpaar Groote Balderhaar ten Velde.

De ruimte er naast laat de ‘canon van Genemuiden’ zien met de historie door de eeuwen heen. Allerlei voorwerpen uit de unieke Genemuider geschiedenis staan tentoongesteld op tijdsvolgorde, voorzien van verduidelijkende teksten. Sinds december 2021 is een oude zandloper uit de Hervormde Kerk aan de collectie toegevoegd. In de keuken staat naast allerlei antieke keukenspullen, een Genemuider mattenraam, waarop van biezen een rolmat gemaakt werd. In de documentatieruimte is een schat aan foto’s, boeken, knipsels, stamboomgegevens, e.d. verzameld. Ook zijn alle jaargangen van de Stadskoerier compleet aanwezig. Verras jezelf door eens een paar fotoboeken te bekijken!

Het vooroorlogse kruidenierswinkeltje laat zien waar de Genemuidenaar vroeger zijn inkopen deed. De toonbank is afkomstig uit de vroegere winkel van Kaper aan de Westerkaai. In de achterste ruimte is veel plaatselijk boeren- en timmermansgereedschap te zien en materiaal dat werd gebruikt bij het snijden van biezen. In de timmermanswerkplaats staat ook een heiblok, waarmee met handkracht houten palen in de grond werden geheid.

In de vitrines op de bovenverdieping vindt u een uitgebreide collectie plaatselijke klederdracht, met oorijzers, mutsen en gereedschap om mutsen te plooien.

Op D.V. maandag 2 mei wordt de traditionele, eeuwenoude Luiemotte gehouden.

Voor meer informatie (ook over de Luiemotte): www.oudgenemuiden.nl

Museum
SVOG