Luiemotte: sinds mensenheugenis!

Over twee weken, woensdag 1 mei is hetweer zover: Luiemotte! Al sinds mensenheugenis is het de gewoonte, dat dan inde vroege ochtend de luiemottes door de straten van Genemuiden trekken. Met hun gebel en gezang wekken zij de langslapers en roepen hen op uit bed tekomen. Ook dit jaar zal de St. Vrienden van Oud Genemuiden deze traditionelevoorjaarsviering weer organiseren.Een luiemotte maken is niet zo moeilijk als het lijkt: de basis wordt gevormddoor een ladder met daaroverheen een wit laken. Verder kan er wat gaas of eengebogen buis worden gebruikt om wat vorm aan het geheel te geven.Het belangrijkste is echter de versiering. Omdat het om een lentefeest gaat,moet die voor het overgrote deel uit weidebloemen bestaan: dotterbloemen,madeliefjes, pinksterbloemen, wat de natuur op het moment maar biedt is goed.Een enkel lint of iets dergelijks is geen probleem, maar bij dit lentefeesthoren vooral veel bloemen!”Een luiemotte is ook géén praalwagen. Huisjes, hooibergen en dergelijkehoren er niet op! Wat wel authentiek is, is een koepeltje of een afdakje,bogen, rondingen en meer. Alles weer versierd met veldbloemen. Ook kan er eenklein kind (of een pop) in pyjama of nachtponnetje worden meegedragen, want deluilakken worden immers gemaand om op te staan”, aldus Diny Eenkhoornnamens St. Vrienden van Oud Genemuiden. “Rond een luiemotte moeten niet teveel mensen lopen.” De StichtingVrienden van Oud-Genemuiden heeft als maximum per luiemotte acht personengesteld, maar vaak is vijf of zes al wel voldoende. Bij meer mensen die meewillen doen kunnen er beter twee luiemottes worden gemaakt.Op de ochtend van woensdag 1 mei mogen de luiemottes tussen 07.00 en 08.00 uurvrij door Genemuiden trekken. Ze moeten zich echter in die periode één keermelden bij de controlepost die op het pleintje voor de bibliotheek aan de Pr.Irenestraat staat, en wel vóór kwart voor acht. Om 08.00 uur verzamelen deluiemottes zich op de Kaai, voor het oude gemeentehuis. Daar zal dan debeoordeling door de jury plaatsvinden, terwijl de deelnemers tevens eenversnapering wordt aangeboden.Om 19.00 uur worden de luiemottes weer bij de Oudheidskamer verwacht voor deprijsuitreiking.