Nieuws

Orgel burgemeester na 100 jaar terug!

Donderdag 4 maart jl. is de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden eigenaar geworden van het orgel dat oorspronkelijk eigendom was van burgemeester Groote Balderhaar ten Velde. Dinsdag 8 maart, na de Stille tocht ter herdenking van de pontramp, zal het orgel worden getoond en ingewijd door enkele plaatselijke organisten.

Nadat het burgemeestersechtpaar Groote Balderhaar ten Velde in maart 1922 verdrinkt bij de ramp met de veerpont in Genemuiden, wordt de inboedel van hun woning aan de Westerkaai publiek verkocht. Meubelstukken komen bij allerlei mensen terecht. De vader van Reinier Belt, eigenaar van café De Moespot in Vollenhove, koopt uit de boedel een ronde tafel en het 

harmonium: een traporgel. Jarenlang staat het orgel bij hem in de woonkamer, die met schuifdeuren bij de gelagkamer aangetrokken kan worden.

Na het overlijden van caféhouder Reinier Belt in september jongstleden wordt het café opgeruimd. Dankzij het contact dat de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden eerder met mevrouw Belt heeft gelegd, werd er deze week door de testamentair executeur contact opgenomen en gemeld dat het harmonium door mevrouw Belt-Bosman wordt geschonken  aan de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Dat is wel een heel bijzonder geschenk op een heel bijzonder moment: een tastbare herinnering aan twee van de slachtoffers, nu het juist deze maand 100 jaar geleden is dat de pontramp heeft plaatsgevonden. Na 100 jaar is het instrument nu dus terug in Genemuiden.

Op dinsdag 8 maart zal er een stille tocht met kranslegging plaatvinden ter herdenking van de pontramp, precies 100 jaar geleden. Na afloop van de stille tocht zal burgemeester Bilder dit instrument met zijn bijzondere herrinnering aan de ramp onthullen in het Historisch Centrum Genemuiden. Aansluitend zullen enkele plaatselijke organisten het orgel bespelen.

Het harmonium of traporgel is van het destijds beroemde Amerikaanse merk Mason & Hamlin, telt 13 registers en is waarschijnlijk in 1892 gebouwd.  Volgens lokale orgelkenners is het bijzondere de aanwezigheid van een ‘subbas’ als register. Maar weinig harmoniums zijn hiermee uitgerust. De Genemuider organist Hendrik Post begeleidde met een Mason & Hamlin harmonium (met subbas) een tijdlang 500 kerkgangers in het Hervormd wijkgebouw.

Museum
SVOG