alt
Historisch Centrum Genemuiden,  Stadswacht

Aanpassing monument Springerpark

Het college van burgmeester en wethouders staat ‘sympathiek’ tegenover het idee van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden om een aantal namen toe te voegen aan het oorlogsmonument in het Genemuider Springerpark. “Het lijkt ons goed om recht te doen aan deze Gaellemunigers door het monument aan te passen.”

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden had het verzoek ingediend om dertien Genemuider oorlogsslachtoffers die nog niet staan vermeld op het oorlogsmonument, alsnog toe te voegen. Op dit moment staan er achttien namen op het betreffende gedenkteken in Genemuiden, waarbij jaarlijks tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei een krans wordt gelegd. Op het monument aan de Kamperzeedijk staan de namen van acht personen, waarvan er één -Lammert Brink- ook wordt vermeld in het Springerpark.

Het idee om dertien ‘nieuwe’ namen toe te voegen, vloeide voort uit een herdenkingsavond in april 2010. Deze stond in het teken van de bevrijding van Genemuiden, 65 jaar eerder. Op die avond werden Gaellemunigers herdacht die als gevolg van de oorlog het leven hebben verloren. “Bij de samenstelling van de lijst kwam al snel de vraag op: wie kan worden aangemeld als slachtoffer”, aldus Stichting Vrienden van Oud Genemuiden, in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. “Uit overleg met diverse instanties is ons gebleken dat er geen eenduidige criteria van het begrip ‘oorlogsslachtoffer’ zijn.”

Na overleg met Stichting Stadswacht en de plaatselijke Indië-veteranen werd een aantal richtlijnen daartoe opgesteld. De persoon is geboren en overleden in Genemuiden. Ook was hij of zij bij overlijden woonachtig in de tapijtstad en is omgekomen door oorlogsgeweld of -omstandigheden. Aan de hand van deze criteria werd een lijst van 38 Genemuider oorlogsslachtoffers opgesteld. “Er blijft altijd discussie mogelijk of een bepaalde persoon wel of niet een ‘echt’ oorlogsslachtoffer is”, weet ook de stichting. “Maar we hebben besloten de criteria ruimhartig toe te passen.”

De stichting heeft nu voorgesteld om de huidige twee horizontaal geplaatste platen waarop de namen staan, te vervangen voor vier verticale. “In de huidige situatie staan de namen alfabetisch gerangschikt op achternaam”, schrijven de Vrienden van Oud Genemuiden. “Wij stellen voor de namen te rangschikken op datum van overlijden. Zo kan zonder veel problemen, mocht de situatie zich in de toekomst voordoen, een nieuwe naam worden toegevoegd.” Door de aanpassingen van het monument zou het huidige informatiebord ook moeten worden aangepast.

Met de goedkeuring van burgemeester en wethouders zal de stichting zich inspannen de werkzaamheden af te ronden voor de komende dodenherdenking op 4 mei.

Museum
SVOG