Historisch Centrum Genemuiden

Boek Genemuider Fondsen overhandigd aan voorzitter

GenemuiderFondsen_BN01

Onder grote belangstelling heeft Henk Beens zaterdagmiddag in het Tapijtmuseum zijn boek ‘De Genemuider fondsen, een glimlach van de tijd’ gepresenteerd. De eerste exemplaren werden overhandigd de vertegenwoordigers van de stichtingen welke de fondsen tijdens de gemeentelijke herindeling voor Genemuiden behouden hebben: Sijm van Lente als voorzitter van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden, Karst de Lange namens Stichting Stadswacht en aan Jan Bakker namens het Tapijtmuseum.

Volgens de auteur vormt zijn werk een ‘belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van Genemuiden’. Beens wees er tijdens de presentatie op dat inwoners van Genemuiden het in vroegere tijden moeilijk hadden. Hij deed naar eigen zeggen ‘onthutsende ontdekkingen’.“Het sterftecijfer in Genemuiden lag in de 19e eeuw tijden 50 procent boven het landelijk gemiddelde. Kinkhoest, cholera en typhus eisten huntol. En dan kampten ze nog met tegenvallende biezenoogsten of andere rampspoed. Er was een jaar dat de traditie van klokken luiden bij een sterfgeval is afgeschaft, simpelweg omdat er geen beginnen meer aan was.”Desastreus was de toestand ook in 1674. In dat jaar bestond de bevolking uit 630 mensen, waarondermaar liefst honderd jonge wezen. De gemiddelde leeftijd was veertig jaar. “Het is moeilijk voor te stellen hoe zwaar Genemuidenaren het in vroegere tijden hadden. Wie dit boek leest, zal de huidige tijd leren waarderen”, aldus Beens.Hij moest flink graven in de geschiedenis om de historie van het Provisoorfonds en het Armenfonds van Camen bloot te leggen. Veel ging namelijk verloren tijdens de grote stadsbrand in 1868, terwijl de geschiedenis van de fondsen terugvoert tot 1275. Alle eeuwen konden arme Genemuidenaren bij de fondsen aan kloppen voor ondersteuning. De laatste wees die werd ondersteund dateert uit 1948”, vertelt Beens. In de decennia daarna kregen de fondsen daarom een andere functie. Ze zijn een soort verlengstuk van de bijstand en culturele instellingen kunnen aanspraak maken op de gelden. Volgens Gerard Westhoff van de Stichting Stadswacht heeft Beens een ‘boeiend en meeslepend boek’ geschreven. Dat niet alleen de historie van de fondsen, maar eigenlijk van heel Genemuiden beschrijft. 

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden heeft meegewerkt aan het boek in de vorm van het verstrekken van vele historische foto’s. Het boek is vanaf komende week te koop voor 25 euro en alleen verkrijgbaar bij Henk Beens aan de Sportlaan 6.

Museum
SVOG