Historisch Centrum Genemuiden

Genemusiment 2013

Evenals voorgaande jaren zal de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden deelnemen aan Genemusiment met een aantal activiteiten:

  • De Oudheidkamer is open van 10.30 uur tot 17.00 uur.
  • Op de zolder is een kleine expositie over de Genemuider Grootburgerij. Van 11.00 uur tot 15.00uur is een kalligraaf aanwezig. Tegen een kleine vergoeding kan een Genemuider grootburger een oorkonde kopen, waarop is vermeld dat hij grootburger is van de Stad Genemuiden. Je gegevens worden op de oorkonde geschreven door de kalligraaf!
  • In de documentatieruimte is permanent een film te zien over oud Genemuiden.
  • De stadswandeling, in combinatie met een bezoek aan de oude begraafplaats, start om 10.45 uur en om 14.00 uur. Het verzamelpunt hiervan is vóór de Oudheidkamer. 
  • Bezoekers aan de Oudheidkamer en deelnemers aan de stadswandeling kunnen in de Oudheidkamer koffie of thee drinken met een krakeling voor € 1,-.
  • In de hof/tuin van deOudheidkamer wordt in het dialect voorgelezen door leden van de Taelkrink, aansluitend aan de stadswandelingen (± 12.15 uur en ± 15.30 uur).
  • In de Kaaihof wordt tweemaal een klederdrachtpresentatie gehouden (11.30 uur en 14.00 uur).

Genemusiment2013

Museum
SVOG