Historisch Centrum Genemuiden,  Inrichting

Herinrichting permanente expositieruimte

Als stichting vinden we dat er de mogelijkheid moet zijn inwoners, nieuwe inwoners, jongeren en bezoekers op een gestructureerde wijze op de hoogte te brengen van de historie van de stad en omgeving. 

Om dit te realiseren heeft stichting het plan opgezet om een expositieruimte in de plaatselijke Oudheidkamer her in te richten als permanente expositieruimte. De expositieruimte zal als hoofdthema hebben: de CANON van Genemuiden en omgeving. Dit landelijke initiatief kan op deze manier praktisch en toegankelijk worden toegepast. Belangrijke gebeurtenissen en onderwerpen die kenmerkend zijn voor onze stad en streek, zullen thematisch en op tijdsvolgorde aan de orde komen.

Voor de (vier) verschillende tijdsperioden vanaf de prehistorie zal aandacht besteed worden aan de vier thema’s: mensen, politiek, water en kerk. 

Nieuwe inwoners, schoolklassen, maar ook bestaande inwoners kunnen vervolgens door een bezoek aan deze ruimte een goed beeld krijgen van de historie van onze stad en streek. De voorlichting zal zowel door voorwerpen (met toelichting), alsook door middel van (digitale) foto’s en film plaatsvinden. De expositieruimte zal op deze wijze een belangrijke bijdrage leveren aan het in beeld brengen van de historie en cultuur van onze stad en streek en deze uitdragen. 

De doelstelling is dat zomer 2011 de nieuwe opzet gereed is voor het publiek. 

Hieronder een schets impressie van de nieuwe opzet, welke voor vier tijdsperioden zal worden herhaald. Als voorbeeld is de 19e eeuw genomen.

A. Een voorwerpenwand welke voor de ramen wordt geplaatst en waarin grote voorwerpen een plek krijgen;

B. De bestaande vitrinekasten, welke opgedeeld worden voor de vier thema’s (in vier kleuren): kerk, bestuur, mensen en water;

C. De bestaande tafelvitrines, waarin grotere voorwerpen uit deze periode worden tentoongesteld;

D. Een transparant paneel waarin de geschiedenis van Genemuiden uit deze periode aan de hand van tekst en afbeeldingen wordt uitgelegd.

 

schets_opstelling_vitrines-infobord-voorwerpenwand_zw

Museum
SVOG