Historisch Centrum Genemuiden

Luiemotte, Unesco immaterieel Erfgoed?

Luiemotte_Unesco

Wij doen mee met het Jaar van het Immaterieel Erfgoed.

In 2012 staat het Immaterieel Erfgoed in de schijnwerpers. Reden is dat Nederland in dat jaar het unesco Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed gaat ondertekenen. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (vie) heeft daarom 2012 uitgeroepen tot een bijzonder jaar om het immaterieel erfgoed extra in de belangstelling te zetten. Omdat wij ons inzetten voor immaterieel erfgoed doen wij ook mee en vragen wij aandacht voor ons erfgoed.

Immaterieel erfgoed gaat over tradities en rituelen die mensen zo belangrijk vinden dat ze deze willen doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Dat kunnen tradities zijn die iedereen kent, zoals de Elf stedentocht, het Sinterklaasfeest of de beschuit met muisjes bij een geboorte, maar er horen ook gebruiken bij die minder bekend zijn. Heel veel mensen in Nederland houden zich onbewust bezig met imma terieel erfgoed. Immaterieel erfgoed kan gaan over gebruiken bij geboorte, huwelijk en dood, om feesten door het jaar heen, om verhalen, ambachten en kunsten, maar ook om tradities die te maken hebben met eten, volkswijsheden of alledaagse rituelen.

Om de aandacht te vestigen op het belang van immaterieel erfgoed heeft unesco een verdrag op gesteld om het immaterieel erfgoed te beschermen. Nederland gaat dit verdrag dit jaar onder tekenen. Daarmee verplicht het zich om het immaterieel erfgoed op zijn grondgebied in kaart te brengen en om maatregelen te nemen om mensen die betrokken zijn bij immaterieel erfgoed in staat te stellen dit immaterieel erfgoed door te geven aan toekomstige generaties.

Wij zijn trots op ons immaterieel erfgoed en hopen dat nog vele generaties na ons hiervan zullen genieten. Daarom willen wij onze kennis en liefde doorgeven. Het unesco Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed zal ons hierbij helpen.

Meer informatie: www.jaarvanhetimmaterieelerfgoed.nl

Museum
SVOG