De Vrienden van Oud Genemuiden maken herdenkingsfilm pontramp

De Stichting Vrienden van Oud Genemuiden heeft onlangs filmopnames gemaakt van de verhalen die zij nog heeft weten te achterhalen over de ramp met de pont.

Op 8 maart is het precies 100 jaar geleden dat de pont in een vliegende storm verging. Daarbij verloren elf van de veertien opvarenden het leven. Stichting VvOG is op zoek gegaan naar nabestaanden om uit te zoeken wat er in de diverse families nog leeft aan herinneringen en stuitte daarbij op indrukwekkende verhalen.

Aanvankelijk was het plan een publieksavond over dit onderwerp te organiseren. De voortdurende onzekerheid of een dergelijke avond begin maart door zou kunnen gaan heeft de werkgroep echter begin februari doen besluiten van dat voornemen af te zien en in plaats daarvan, in samenwerking met Podcastmeesters, de verhalen op film vast te leggen. Het resultaat is een vijftal filmpjes met verhalen, achtergrondinformatie en liedjes over de pontramp. In de week van 7 tot 11 maart zal er elke avond een aflevering openbaar worden gemaakt. Hierboven vindt u de introductiefilm. Verdere informatie volgt via de lokale media.

Stille tocht pontramp 1922-2022

Dinsdag 8 maart is het precies honderd jaar geleden dat de pont verging. Om de elf slachtoffers die daarbij vielen te herdenken wordt er die avond een stille tocht gehouden.

De ramp heeft indertijd een geweldige impact gehad op heel Genemuiden. Direct toen die avond het bericht bekend werd trokken talloze Genemuidenaren in de storm naar het Veer en toen de verschrikkelijke gevolgen duidelijk werden rouwde de hele stad.   

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden organiseert, om deze ramp te herdenken, op dinsdagavond 8 maart een stille tocht naar het monument bij het Veer. Daar zal burgemeester Bilder een toespraak houden en zal, rond het tijdstip dat honderd jaar geleden de pont verging, een krans worden gelegd. Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om 18.00 uur te verzamelen bij het Sasbrugje (westzijde). Om 18.10 uur start dan de stille tocht.

Historisch Centrum Genemuiden weer te bezoeken!

Door het vervallen van de meeste coronamaatregelen, wordt het Historisch Centrum Genemuiden vanaf zaterdag 26 februari 2022 weer opengesteld op de normale openingstijden (zaterdag’s van 14.00 tot 17.00 uur). Voor ons museum geldt dat er vanaf deze datum geen coronabeperkingen meer zijn. In december 2021 heeft het Historisch Centrum Genemuiden een oude zandloper in bruikleen gekregen. Deze zandloper is gemaakt tussen 1700 en 1800 en is gebruikt in de Hervormde Kerk in Genemuiden. Zandlopers stonden op of hingen aan de preekstoel en gaven aan hoe lang de preek mocht duren. We hebben ook een interessante aankoop kunnen doen; een klokkenstel dat in bezit was van het burgemeestersechtpaar Groote Balderhaar ten Velde, dat is omgekomen tijdens de ramp met de pont op 8 maart 1922. Na hun overlijden is hun huisraad verkocht. Het klokkenstel is toen gekocht door Johannes en Hendrikje van de Berg – Mol en is in deze familie gebleven. Het klokkenstel heeft nu een plaats gekregen in ons museum. Ben je benieuwd hoe het klokkenstel en de zandloper er uit zien en wil je kennis nemen van het verhaal achter de zandloper? Breng dan een bezoek aan het Historisch Centrum Genemuiden (Hoek 27).

In herinnering – Tanya van Goor

Op 31 januari 2022 overleed onze vrijwilliger Tanya van Goor, in de leeftijd van 60 jaar. Ze raakte bij onze stichting betrokken door haar hobby stamboomonderzoek (genealogie). Vanwege haar achtergrond had Tanya de taken van het secretariaat op zich genomen, waaronder het beheer van deze website en de algemene mailbox. Ze schreef enthousiast artikelen voor ‘Oud nieuws’, stelde teksten samen voor de podcasts over de historie van Genemuiden en was betrokken bij de opnames hiervan (zie foto’s hieronder). Helaas heeft onze samenwerking slechts zo’n 2 jaar geduurd. Wij zijn Tanya dankbaar wat ze voor ons heeft betekend en wensen de familie veel sterkte toe.

Ons museum is te bezoeken, op afspraak

Het Historisch Centrum Genemuiden blijft nog even gesloten in verband met de beperkingen door de coronamaatregelen, maar kan op werk- en zaterdagen wel bezocht worden op afspraak. Voor het maken van een afspraak kan gebeld worden met nummer 038-3855186 of 06-15200472.

Het museum hoopt haar deuren in het voorjaar weer te kunnen openen op de normale openingstijden op zaterdagmiddag.

Een groep vrijwilligers, ‘Binnenhaven slibteam’ genoemd, heeft zich onlangs ingezet om de bagger uit de binnenhaven na te kijken op vondsten. Momenteel wordt gewerkt aan een expositie hiervan op de bovenverdieping van het museum. Veel materiaal is boven water gekomen; van ‘leuk’ tot ‘interessant’, van ‘recent’ tot ‘ouder’ en ‘oud’. Vanaf het voorjaar zijn de vondsten te zien in het museum. Onlangs is er een trailer gemaakt van de baggeractiviteiten. Deze is te zien via https://bit.ly/binnenhaven. Binnenkort kan de complete documentaire hierover bekeken worden in het Historisch Centrum Genemuiden.

Trailer geeft eerste geheimen Genemuider Bodem prijs

De documentaire over de baggerwerkzaamheden in de Binnenhaven is klaar. Stichting Vrienden van Oud Genemuiden wacht met de presentatie tot het Historisch Centrum de deuren weer mag openen. Producent Podcastmeesters heeft ondertussen wel de trailer voor de documentaire vrijgegeven.

Voor de kerstvakantie onderging de binnenhaven een tijdelijke metamorfose. Alle boten en steigers verdwenen uit het water en daarvoor terug kwamen grote baggerboten. Die baggerden de binnenhaven uit als start van de grote renovatie van dit centrumgebied. Het gebied rondom de haven wordt omgetoverd tot een vernieuwd verblijfsgebied.

Het Genemuider bedrijf Tebezo voerde de vrijkomende bagger van naar slibdepot IJseloog in het Ketelmeer. Vrijwilligers van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden ontfermden zich daarna over mogelijke vondsten tussen de bagger.

Volgens de stichting zijn materialen en attributen met een verhaal naar boven gekomen. Of ze van historische waarde zijn, moet uit onderzoek blijken dat nog volop aan de gang is. De stichting verwacht de resultaten pas in het voorjaar. De kans op historische vondsten lijkt niet heel groot, omdat de haven zestig jaar geleden ook een keer is uitgebaggerd.

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden exposeert de vondsten binnenkort in het Historisch Centrum. Daar vertoont de stichting dan ook de documentaire van Podcastmeesters. Deze ‘Geschiedenis van de Genemuider Bodem’ bevat onder meer 3D-beelden van de bodem van de binnenhaven. Ook volgen de makers de baggeractiviteiten en het speurwerk van de Vrienden van Oud Genemuiden. 

VEURLEEZN OP ZOLDER DEEL 6 (SLOT)

Deze week de zesde en voorlopig laatste aflevering van ‘Veurleezn op zolder digitaal’: de online-variant van de jaarlijkse voorleesavond van dialectverhalen.  

De afgelopen vijf weken kwam de Taelkrink digitaal bij u thuis een streektaalverhaal voorlezen. Deze week volgt het zesde en laatste verhaal van deze serie: het verhaal ‘Tumult in oavmdlicht’ van Wim Nijboer. In verband met kerst deze keer niet op vrijdag maar al op donderdag.  Hiermee sluit de Taelkrink de serie voorlopig af, maar mogelijk dat er tegen het voorjaar een vervolg komt. Houd daarvoor de lokale media in de gaten. En mocht u een verhaal hebben gemist of nog eens opnieuw willen bekijken en beluisteren, de links naar alle verhalen zijn terug te vinden op de website.

VEURLEEZN OP ZOLDER DEEL 5

 

Deze week al weer de vijfde aflevering van ‘Veurleezn op zolder digitaal’: de online-variant van de jaarlijkse voorleesavond van dialectverhalen.  

De voorleesavond ‘Veurleezn op zolder’ kon dit jaar voor de tweede keer geen doorgang vinden. Vandaar dat de Taelkrink heeft besloten digitaal bij u thuis te komen voorlezen! Door de onderstaande link te activeren wordt u doorgeschakeld naar een filmpje waarin een taelkrinker een verhaal in het Gӕllemunigers voorleest. Deze week de vijfde aflevering: ‘De trekskute’, door Co Mateboer. De eerdere verhalen zijn terug te vinden op deze website.

VEURLEEZN OP ZOLDER DEEL 4

Deze week de vierde aflevering van ‘Veurleezn op zolder digitaal’: de online-variant van de jaarlijkse voorleesavond van dialectverhalen.  

Als de dialectliefhebber niet naar de Taelkrink toe kan komen, dan komt de Taelkrink wel bij u thuis. Door de onderstaande link te activeren wordt u doorgeschakeld naar een filmpje waarin een taelkrinker een verhaal in het Gӕllemunigers voorleest. Deze week al weer het vierde verhaal: ‘Miele’, door Jannie Bakker.

GEDEELTE VAN SCHEDEL GEVONDEN IN BINNENHAVEN

De medewerkers van Tebezo hebben donderdag een gedeelte van een schedel uit de Binnenhaven gevist. Tijdens de baggerwerkzaamheden kwam men twee schedel gedeelten tegen tussen het slib. Het staat nog niet vast van welk dier dit het schedel afkomstig is.
Sinds deze week worden per dag duizenden kilo’s slib uit de Binnenhaven gehaald. Deze ladingen met slib en modder worden vervolgens naar IJsseloog gevaren. Na een bezoek aan het slibdepot wordt gekeken of er zich bijzondere objecten bevinden tussen de ladingen slib. Vrijwilligers van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden duiken de modder in voor de zoektocht naar historische vondsten.
“We vinden veel oude brillen en ander oud ijzer. Maar er komen ook bijzondere dingen naar boven zoals een zilveren gulden en een groot anker”, vertelt schipper Jan-Jurie van den Berg.
Er zijn dus al enkele eigenaardige vondsten gedaan de afgelopen dagen, maar botten of schedels werden tot nog niet gevonden. Tot gisteren, toen kwamen tijdens filteringen twee botten tevoorschijn. Volgens betrokkenen zou het kunnen gaan om de overblijfselen van een paard. Dat zal in ieder geval in de komende weken onderzocht gaan worden. Of het kleinere schedelgedeelte ook afkomstig is van hetzelfde dier, of van bijvoorbeeld een veulen, zal ook bekeken worden.
Botten blijven onder water langer geconserveerd dan onder de grond. Daar waar schedels onder de grond vaak na 30 tot 100 jaar zijn vergaan, kunnen botten in het water eenvoudig enkele honderden jaren bewaard blijven. Uit oude krantenarchieven blijkt wel dat in 1953 een paard te water is geraakt aan de Binnenhaven nadat deze op hol was geslagen. Zal een stukje van dit dier dan na 68 jaar weer boven water zijn gekomen?


De medewerkers van Tebezo hebben donderdag een gedeelte van een schedel uit de Binnenhaven gevist. Tijdens de baggerwerkzaamheden kwam men twee schedel gedeelten tegen tussen het slib. Het staat nog niet vast van welk dier dit het schedel afkomstig is.
Sinds deze week worden per dag duizenden kilo’s slib uit de Binnenhaven gehaald. Deze ladingen met slib en modder worden vervolgens naar IJsseloog gevaren. Na een bezoek aan het slibdepot wordt gekeken of er zich bijzondere objecten bevinden tussen de ladingen slib. Vrijwilligers van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden duiken de modder in voor de zoektocht naar historische vondsten.
“We vinden veel oude brillen en ander oud ijzer. Maar er komen ook bijzondere dingen naar boven zoals een zilveren gulden en een groot anker”, vertelt schipper Jan-Jurie van den Berg.
Er zijn dus al enkele eigenaardige vondsten gedaan de afgelopen dagen, maar botten of schedels werden tot nog niet gevonden. Tot gisteren, toen kwamen tijdens filteringen twee botten tevoorschijn. Volgens betrokkenen zou het kunnen gaan om de overblijfselen van een paard. Dat zal in ieder geval in de komende weken onderzocht gaan worden. Of het kleinere schedelgedeelte ook afkomstig is van hetzelfde dier, of van bijvoorbeeld een veulen, zal ook bekeken worden.
Botten blijven onder water langer geconserveerd dan onder de grond. Daar waar schedels onder de grond vaak na 30 tot 100 jaar zijn vergaan, kunnen botten in het water eenvoudig enkele honderden jaren bewaard blijven. Uit oude krantenarchieven blijkt wel dat in 1953 een paard te water is geraakt aan de Binnenhaven nadat deze op hol was geslagen. Zal een stukje van dit dier dan na 68 jaar weer boven water zijn gekomen?